Rozstrzygnięto konkurs MON z tematyki cyberbezpieczeństwa

Dzisiaj ogłoszono laureatów Nagrody im. Mariana Rejewskiego. Zgłoszone do konkursu prace pochodzą z uczelni z całej Polski i dotyczą cyberbezpieczeństwa oraz kryptologii.

Zdjęcie: NCBC

Dzisiaj w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie k. Warszawy wręczono nagrody w 3 edycji konkursu Ministra Obrony Narodowej o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego.

Konkurs Ministra Obrony Narodowej o nagrodę im. Mariana Rejewskiego to inicjatywa w ramach jednego z najważniejszych programów MON - CYBER.MIL.PL. Celem programu jest budowa struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo poprzez m.in. ich konsolidację oraz rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP, w tym przede wszystkim przygotowanie oraz wyszkolenie i rozwój kadr.

Zobacz również:

  • LiveAction rozwiązało problem problem martwych punktów w szyfrowaniu sieci
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia
  • Chmury także mają szczyty. „Best in cloud 2022”

Konkurs ma na celu wzbudzanie zainteresowania tematyką szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, inspirowanie i zachęcanie środowiska akademickiego do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie cyber i krypto. To także możliwość popularyzowania wiedzy, budowania świadomości oraz zainteresowań studentów przedmiotową problematyką.

W tej edycji kapituła konkursu pod przewodnictwem sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota postanowiła nagrodzić cztery prace w kategorii I (prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie) oraz trzy rozprawy doktorskie.

Łączna suma nagród w Konkursie to 43 tys. zł - nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 8 tys. zł, II nagroda – 5 tys. zł, III nagroda – 3 tys. zł. Natomiast w II kategorii można otrzymać: I nagroda – 12 tys. zł, II nagroda – 9 tys. zł, III nagroda – 6 tys. zł.

W kategorii prac magisterskich zwyciężyła absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, Kalina Pilc za pracę magisterską pt. „Badanie statystyczne ujawnień podatności oprogramowania w cyklach życia oprogramowania wybranych klas, na podstawie list CVE”, napisaną pod kierunkiem prof. Adama E. Patkowskiego.

W kategorii doktoratów najlepszy okazał się Jarosławowi Wojtuń z dysertacką pt. „Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych”, napisaną pod kierunkiem płk dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, prof. WAT oraz ppłk dr inż. Jerzego Dołowskiego.

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest pod linkiem:

https://www.cyber.mil.pl/articles/aktualnosci-y/2021-12-16l-rozstrzygnieto-iii-edycje-konkursu-o-nagrode-im-mariana-rejewskiego/

W tym roku w kapitule zasiedli: przewodniczący - dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - gen. bryg. Karol Molenda; szef zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP - płk Piotr Chodowiec; dyrektor zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego - płk Borys Iwaszko; dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - dr inż. Marek Różycki; zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – szef CSIRT MON - płk Łukasz Jędrzejczak.

Kolejna, tj. 4. edycja Konkursu o Nagrodę im. M. Rejewskiego zostanie ogłoszona w I. kwartale 2022 roku. Mają do niej być już także dopuszczone prace w j. angielskim.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200