Rozrywka - Wiedza - Gospodarka

Należy się spodziewać dalszego, wyraźnego wzrostu gospodarczej oraz społecznej roli różnych form rozrywki multimedialnej, udostępnianej z użyciem technologii informacyjnych. W tych sferach może powstawać wiele miejsc pracy dla wykształconych specjalistów ze wszystkich dziedzin - od informatyki po psychologię i medycynę.

Należy się spodziewać dalszego, wyraźnego wzrostu gospodarczej oraz społecznej roli różnych form rozrywki multimedialnej, udostępnianej z użyciem technologii informacyjnych. W tych sferach może powstawać wiele miejsc pracy dla wykształconych specjalistów ze wszystkich dziedzin - od informatyki po psychologię i medycynę.

Rozrywka - Wiedza - Gospodarka

Tomasz Kulisiewicz - absolwent informatyki Politechniki Budapesztańskiej (1974). Konsultant, analityk rynku teleinformatycznego, współpracownik warszawskiej firmy doradczej Audytel, Zakładu Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH oraz Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. Wykładowca i publicysta, redaktor naczelny "Elektronicznej Administracji". Współzałożyciel inicjatywy internet Obywatelski i stowarzyszenia "Komputer w Firmie".

Scenariusze dotyczące rozwoju zastosowań technologii informacyjnych w gospodarce obejmują zarówno elektronizację tradycyjnego obrotu gospodarczego, jak też tworzenie i dostarczanie usług informacyjnych oraz komunikację elektroniczną. Odnoszą się również do przyszłej roli Nowych Mediów, będących wynikiem przenikania się i wzajemnego oddziaływania elektronicznych wydań czasopism i książek, cyfrowych odwzorowań dzieł sztuki, „tradycyjnych” mediów elektronicznych (radio i telewizja) oraz multimedialnych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie (serwisy i portale WWW, blogi, podcasty i wideocasty).

Dzięki konwergencji technologii przesyłowych użytkownicy Nowych Mediów mogą odbierać treści cyfrowe na różnych terminalach (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, tradycyjny odbiornik telewizyjny, komputer osobisty, terminal typu PDA, odbiornik telewizji mobilnej, konsola do gier), zaś sieci nowej generacji, „świadome” aktualnego położenia użytkownika, dostarczają mu przekaz w trybie i formie dostosowanych do terminala, z którego korzysta w danej chwili – np. formaty i rozdzielczość obrazu telewizyjnego dostosowane do tego, czy użytkownik odbiera program na domowym telewizorze HD, czy na telefonie komórkowym.

Użytkownik Nowych Mediów ma dostęp do cyfrowych treści w dowolnym miejscu (dzięki TV mobilnej i mobilnemu dostępowi do Internetu) i na dowolnym terminalu, odbiera je w sposób nieliniowy (zestawia „własną ramówkę” programu TV) i może aktywnie tworzyć oraz upowszechniać własne treści cyfrowe, np. w serwisach społecznościowych czy w formach dziennikarstwa obywatelskiego.

Czynniki i regulacje

Wśród czynników, które w horyzoncie czasowym prognozy będą miały istotny wpływ na rozwój sytuacji, można wyróżnić czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych – na które możemy wpływać – należą: stan „twardej” infrastruktury komunikacji elektronicznej (jej gęstość i poziom techniczny) oraz nasycenie technologiami informacyjnymi gospodarki i gospodarstw domowych, liczba i poziom fachowy specjalistów technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz bardzo istotny poziom umiejętności korzystania z technologii informacyjnych przez niespecjalistów (a więc ogół społeczeństwa).

Możemy też wpływać na regulacje prawne. Od ich kształtu i zakresu zależeć będzie rozwój Nowych Mediów, dla których decydujące znaczenie będzie miał kształt praw własności intelektualnej (IPR) do treści cyfrowych.

Czynnikiem wewnętrznym jest również stan edukacji i poziom umiejętności stosowania technologii informacyjnych – co podkreślali ankietowani eksperci. Według 64% uczestników badania Delphi, warunkiem zastąpienia dotychczasowych, instytucjonalnych ram e-biznesu przez samoistne inicjatywy jest odpowiednia edukacja uczestników obrotu elektronicznego. Według 61% ankietowanych, edukacja będzie warunkiem partycypacji społecznej w tworzeniu nowych treści w nowych mediach.


TOP 200