Rozproszyć informacje

Systemy rozproszone mają za zadanie udostępniać dane korporacyjne do miejsc, w których są podejmowane działania biznesowe.

Systemy rozproszone mają za zadanie udostępniać dane korporacyjne do miejsc, w których są podejmowane działania biznesowe.

Systemy rozproszone są najczęściej wykorzystywane w firmach wielooddziałowych, umożliwiając centralne zarządzanie odległymi od siebie oddziałami i departamentami. Coraz popularniejsze stają się systemy przenośne, które umożliwiają korzystanie z danych korporacyjnych osobom pracującym na komputerach przenośnych poza siedzibą firmy.

Technologie rozproszone stają się coraz ważniejsze dla wielu organizacji, ponieważ wspierają sposób ich funkcjonowania. Organizacje zamierzają osiągnąć korzyści wynikające z centralnego zarządzania, jak również elastyczność w wychodzeniu naprzeciw potrzebom klientów, jakie daje decentralizacja. Przykładem zastosowania takich technologii jest duży bank o globalnym zasięgu, który wymaga systemu uaktualniającego lokalne informacje na podstawie zmian zebranych z centrali. Inny przykład to sieć hurtowni z agentami, którzy wyposażeni w komputery przenośne trafiają do klientów i dokonują sprzedaży, a następnie nowe dane porównują z danymi, znajdującymi się w siedzibie firmy.

Zalety rozproszenia danych

Lokalny dostęp do danych. Dane umiejscowione są blisko użytkownika, nie trzeba ich przesyłać przez sieć rozległą. Odpowiedź systemu jest znacznie szybsza. Większość danych ma źródło w "terenie", działach sprzedaży i oddziałach terenowych - tam są najbardziej potrzebne i tam powinny być przechowywane, bez utraty spójności z danymi centralnymi.

Koszt pamięci masowej i przetwarzania. Mniejszy jest koszt lokalnych, niedużych urządzeń do składowania informacji. Krótszy jest czas ładowania, indeksowania, porządkowania mniejszej liczby danych, a zatem mniejsze wymagania w stosunku do sprzętu komputerowego.

Bezpieczeństwo danych. W przypadku rozproszenia danych możliwości zabezpieczenia informacji wzrastają. Poufne informacje rezydują tylko tam, gdzie są naprawdę potrzebne i nie są kopiowane przez sieć rozległą do wszystkich odbiorców informacji. Ponadto mały system łatwiej zabezpieczyć przed niepowołanym dostępem. W przypadku scentralizowanego systemu wszystkie końcówki muszą być odpowiednio zabezpieczone. Co więcej, w przypadku nieuprawnionego dostępu straty będą miały charakter lokalny, nie globalny.

Redundancja danych. Zapasowe kopie danych zabezpieczają przed ich utratą. W tradycyjnych systemach sporządzanie kopii należy do obowiązków administratora. Brak właściwie sporządzonej kopii archiwalnej doprowadził do poważnych kłopotów wiele organizacji. Redundancja w wyniku planowego rozproszenia informacji zapewnia automatyczne powielanie danych do miejsc, gdzie są one potrzebne, a jednocześnie stanowi dodatkowe, bezpieczne miejsce archiwizacji danych.

Koszt rozproszenia danych

Złożoność technologii. Kłopoty z replikacją danych wynikają przede wszystkim z konieczności synchronizacji wielu kopii danych i integracji różnych platform operacyjnych, bazodanowych i sprzętowych. Problemem jest również czas, po upływie którego zmienione dane zostaną rozpropagowane. Niektóre systemy nie dopuszczają opóźnienia (wtedy jedynym rozwiązaniem jest dwufazowe potwierdzanie transakcji), w innych dysponujemy tolerancją czasu między zmianami danych a potrzebą ich uaktualnienia w rozproszonym systemie. Przykładowo, centrala banku przeprowadza analizę informacji z ostatnich trzech lat. Dostarczanie informacji z oddziałów do centrali raz dziennie jest zwykle wystarczające, aby tworzyć raporty.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200