Rozproszone nadzieje

Do przetwarzania rozproszonego wiodą różne drogi. Nad urzeczywistnieniem tej idei pracuje kilka firm niezależnie. Nikt jeszcze nie oferuje produktów do przetwarzania rozproszonego.

Do przetwarzania rozproszonego wiodą różne drogi. Nad urzeczywistnieniem tej idei pracuje kilka firm niezależnie. Nikt jeszcze nie oferuje produktów do przetwarzania rozproszonego.

Architektura rozproszona ma ogromny wpływ na sposób przetwarzania danych, pozwala bowiem na wykorzystywanie mocy obliczeniowej komputerów w sieci, automatyczne instalowanie dysków sieciowych, prostszą instalację urządzeń peryferyjnych, zautomatyzowaną aktualizację oprogramowania. Na pewno ułatwi zarządzanie systemem.

Mimo imponujących wizji, żadne z rozwiązań technologicznych prezentowanych przez głównych twórców technologii rozproszonych nie jest dojrzałe. Może się więc zdarzyć, że z wizji nic nie wyjdzie, jak w przypadku inicjatywy Microsoftu, polegającej na stworzeniu uniwersalnej architektury urządzeń peryferyjnych (Microsoft at Work), współpracujących z Windows. Mimo zapowiedzi i początkowego wsparcia producentów sprzętu, inicjatywę odrzucono z powodu zbyt wysokich kosztów modernizacji infrastruktury.

Sun i projekt Jini

Projekt Suna Jini można uważać za próbę rozproszenia funkcji systemu na całą sieć (CW 39/98). Jini nie jest zamiennikiem systemu operacyjnego - wykorzystuje tylko nieliczne jego funkcje, zastępując inne własnymi.

Główny cel Jini to wykrycie w sieci programów i urządzeń, a następnie - używając kodu w Javie - wymuszenie ich współpracy. Jini składa się z 5 podstawowych elementów: kodu w Javie, przystosowującego urządzenie lub program do współpracy z Jini, wirtualnej maszyny Java w sieci, napisanych w Javie sterowników urządzeń, firmowego protokołu Discovery do wykrywania urządzeń w sieci, specjalistycznych usług katalogowych Lookup do instalowania urządzenia.

Urządzenie lub program zgłaszające się do Jini informuje sieć o świadczonych usługach (np. drukowania, wykonywania obliczeń, faksowania). Dane te są zapisywane w ogólnie dostępnym katalogu Lookup, umożliwiając korzystanie z usług przez innego członka federacji. Każdy jej uczestnik może korzystać ze wszystkich usług dostępnych w sieci i świadczyć usługi na rzecz innych. Program korzystający z usług np. drukarki znajduje informacje o drukarce w katalogu Lookup i ładuje potrzebne sterowniki z używanej drukarki.

W sieci Jini musi istnieć co najmniej jedna pełna maszyna wirtualna Java. Jeśli urządzenie jej nie ma, posługuje się prokurentem (proxy) do tej maszyny. Sun ocenia, że jedna maszyna wirtualna może obsługiwać w sieci setki urządzeń Jini.

Jini nie jest na razie w pełni rozbudowaną architekturą przetwarzania rozproszonego, np. nie zawiera usług bezpieczeństwa dla sieci ani pełnej obsługi transakcji rozproszonych. Istnieje jedna z ważniejszych usług przetwarzania rozproszonego - program JavaSpaces, zapewniający trwałe pamiętanie obiektów w sieci i umożliwiający korzystanie z ich usług przez określony czas. Dotychczas ponad 30 firm zgłosiło chęć współpracy z Sunem nad rozwojem Jini.

Microsoft Millennium

Microsoft uważa, że problem wykrywania urządzeń w sieci jest już rozwiązany (technika plug-and-play w Windows). Firma podchodzi więc do problemu współpracy w sieci w inny sposób. Celem projektu Millennium jest budowa na bazie Windows NT rozproszonego systemu operacyjnego nowego typu, pozwalającego każdemu programowi korzystać z jego możliwości.

Millennium bazuje na modelu obiektowym COM tak rozbudowanym, że programista nie musi zajmować się aspektami rozproszenia aplikacji. Może ją pisać, jakby miała działać na jednym komputerze. System automatycznie dodaje kod do dystrybucji aplikacji na istniejącej infrastrukturze, optymalnie wykorzystując moc obliczeniową komputerów. W aplikacjach Jini i CORBA programista musi używać zestawów API do jej rozproszenia.

System Millennium ma wykrywać zmiany w konfiguracji, dostosowywać do nich aplikację, by uzyskać maksymalną wydajność i zmieniać konfigurację w razie zmiany wymagań. W tym celu w system będą wbudowane elementy typowe dla obecnych programów do zarządzania sieciami i systemami komputerowymi oraz inteligencja niezbędna do podejmowania poprawnych decyzji przy rekonfiguracji systemu.

Millennium jest obecnie na etapie projektów badawczych. Nie podano nawet oficjalnej informacji o tym, że Microsoft pracuje nad takim projektem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200