Rozproszone nadzieje

Konsorcjum Salutation

Problem wykrywania urządzeń peryferyjnych w sieci próbowali rozwiązać najwięksi producenci drukarek, maszyn faksujących, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek. Stworzyli konsorcjum Salutation, do którego należą m.in. Canon, Ricoh, Fuji-Xerox, Mita, Muratec.

Głównym celem jego prac jest "wykrywanie w sieci urządzeń i programów", nie zaś bardziej ogólny cel "wykrywanie i instalowanie", realizowany przez Jini.

Początkowo konsorcjum stosowało własny protokół wykrywania właściwości urządzenia, wysyłający zapytania do sieci. Obecnie zdecydowano się korzystać z protokołu Service Location Protocol (SLP) opracowanego przez organizację Internet Engineering Task Force (IETF). Członkowie konsorcjum zachęcają Microsoft do włączenia się do prac organizacji, mając nadzieję, że firma zaakceptuje protokół SLP w swoim Active Directory.

Protokół SLP zyskuje uznanie również w innych dziedzinach, będzie np. stosowany przez Novella w nowych wersjach programów zamiast protokołu SAP (Service Advertising Protocol).

Inne propozycje

Hewlett-Packard opracował specyfikację protokołu JetSend do komunikacji między urządzeniami bez pośrednictwa komputera. Protokół jest negocjowany w zależności od rodzaju urządzenia, lecz nie zależy do przesyłanej informacji. Jego celem jest zapewnienie możliwości drukowania z dowolnych urządzeń powszechnego użytku, chociaż protokół może mieć szersze zastosowanie.

Firma Lucent Technologies opracowała sieciowy system operacyjny Inferno, który ma stanowić podstawę dla wszystkich przyszłych aplikacji sieciowych: od poczty elektronicznej, Internetu, telefonu, aż po dowolne urządzenia powszechnego użytku działające w sieci.

Inferno to sieciowo-centryczny system operacyjny. Bardziej nawet niż Java, która inaczej widzi pliki lokalne, a inaczej zdalne. Nie jest to natomiast system obiektowy. Inferno jest już stosowany w wielu urządzeniach telekomunikacyjnych AT&T.

W drodze do przetwarzania rozproszonego

Firma Inicjatywa

Konsorcjum Salutation protokół SLP

Microsoft projekt Millennium

Hewlett-Packard protokół JetSend

Lucent Technologies sieciowy system operacyjny Inferno

Sun projekt Jini


TOP 200