Rozpoczyna się projekt Pionier

Szeptel podpisał z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w Poznaniu (PCSS) umowę o wartości 9 mln zł.

Szeptel podpisał z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w Poznaniu (PCSS) umowę o wartości 9 mln zł.

Kontrakty zawarto w związku z zainicjowanym przez Komitet Badań Naukowych programem rozwoju infrastruktury informatycznej Pionier.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej zarządzanej przez PCSS. Szeptel opracuje i przekaże dokumentację projektową, a także zajmie się budową sieci. Umowa ma zostać zrealizowana do końca 2002 r.


TOP 200