Rozpoczęto budowę ASG-PL

Główny Geodeta Kraju podpisał umowę z konsorcjum firm Apexim Śląsk, Information Navigation Systems i Małopolską Grupą Geodezyjno-Projektową na budowę systemu informatycznego: Aktywna Sieć Geodezyjna (ASG-PL).

Główny Geodeta Kraju podpisał umowę z konsorcjum firm Apexim Śląsk, Information Navigation Systems i Małopolską Grupą Geodezyjno-Projektową na budowę systemu informatycznego: Aktywna Sieć Geodezyjna (ASG-PL).

Umowa dotyczy jedynie województwa śląskiego. Wartość kontraktu wynosi 2,4 mln zł. Docelowo sieć miałaby objąć całą Polskę. Koszt całego projektu wynosi ok. 12 mln zł. Pierwszy przetarg unieważniono przed kilkoma miesiącami, gdyż nie zgłosiła się do niego żadna firma informatyczna.

Zakres prac konsorcjum odpowiedzialnego za projekt pilotażowy obejmuje wykonanie sieci rozległej z systemem zabezpieczeń firewall, stworzenie strony WWW do obsługi systemu i uruchomienie centrum obliczeniowego z niezbędną infrastrukturą informatyczną.

W roku ubiegłym Główny Urząd Geodezji i Kartografii przystąpił do opracowywania koncepcji sieci geodezyjnej w Polsce. Beneficjantem systemu - oprócz geodetów - miałyby być m.in. służby ratunkowe i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Odbiorniki GPS przekazywałyby wyniki pomiarów terenu do centralnej bazy danych, skąd byłyby one udostępniane klientom poprzez specjalne strony WWW.


TOP 200