Rozpoczęły się testy programu LHC@home

Citizen Cyberscience Centre, prowadzone przez CERN, UNITAR oraz Uniwersytet Genewski uruchomiło właśnie publiczne testy programu LHC@home. Mogą się do niego zgłaszać ochotnicy, którzy chcą udostępnić część mocy swoich komputerów do symulacji zderzeń cząstek elementarnych.

Organizatorzy programu wierzą, że może on pomóc nie tylko naukowcom, ale może być też okazją, aby zachęcić ludzi do zaangażowania w naukę. "Największe korzyści z obywatelskiej cybernauki mogą jednak odnieść naukowcy w krajach rozwijających się, którym brakuje mocy obliczeniowej i rąk do pracy. Internetowi wolontariusze mogą podwyższyć potencjał badawczy w niewiarygodnym stopniu bardzo niewielkim kosztem. Ten kierunek działania chcemy promować poprzez działalność CCC" - podkreślił dyrektor ds. informatyki badawczej i naukowej w CERN, Sergio Bertolucci. LHC@home to nie pierwsza taka inicjatywa. W innym programie wolontariusze mogą wesprzeć program wykorzystania satelitów UNOSAT realizowany przez UNITAR. Biorąc w nim udział internauci mogą usprawnić szacowanie zniszczeń po katastrofach naturalnych lub spowodowanych przez człowieka w krajach rozwijających się. Dzięki ich pomocy istnieje szansa na skuteczniejszą pomoc humanitarną.

Zobacz również:


TOP 200