Rozpędzone, mobilne przedsiębiorstwo

Zdarza się, że zdalni lub często podróżujący pracownicy stanowią nawet 50% całej załogi firmy. Koniecznością staje się tym samym dostarczenie im narzędzi do łączenia się z siecią firmową, zdalnej obsługi systemów CRM czy odbierania poczty elektronicznej.

Zdarza się, że zdalni lub często podróżujący pracownicy stanowią nawet 50% całej załogi firmy. Koniecznością staje się tym samym dostarczenie im narzędzi do łączenia się z siecią firmową, zdalnej obsługi systemów CRM czy odbierania poczty elektronicznej.

Tylko z popularnej usługi BlackBerry, umożliwiającej m.in. automatyczne pobieranie e-maili w technologii "push", korzysta na świecie ponad 8 mln użytkowników biznesowych. Jej główny dostawca - spółka Research In Motion - musi się jednak przygotować na rosnącą na tym chłonnym rynku konkurencję ze strony takich graczy, jak Microsoft, Good Technology/Motorola, Nokia i Sybase.

Dane i głos na odległość

Sieci bezprzewodowe a mobilne przedsiębiorstwo

Sieci bezprzewodowe a mobilne przedsiębiorstwo

Wdrożenie w danym przedsiębiorstwie usług pozwalających na zdalne, automatyczne odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej (push e-mail), zarządzanie czasem i spotkaniami (Personal Information Management), synchronizację danych z wewnętrznymi bazami, mobilną obsługę systemów CRM (Customer Relationship Management) niesie wiele korzyści i usprawnień z punktu widzenia zarządzania spółką.

Wśród najważniejszych walorów takich innowacji wymieniane są: lepsza komunikacja wewnątrzfirmowa, zwiększona wydajność pracy, ułatwiony i szybszy kontakt z kontrahentami i klientami czy poprawienie wizerunku firmy na rynku. W końcowym rozrachunku właściwości te przekładają się na oszczędności ponoszonych kosztów przy jednoczesnym wzmocnieniu satysfakcji ze strony klientów. Badania przeprowadzone przez Aberdeen Group wskazują, że ten ostatni czynnik jest najważniejszy dla 77% biznesowych użytkowników wdrażających w swoich firmach usługi push e-mail. Według prognoz firmy badawczej Gartner do 2009 r. połowa dużych, światowych korporacji zauważy korzyści płynące ze zwiększenia mobilności i przeznaczy na implementację odpowiednich rozwiązań ponad 5% całego budżetu związanego z nakładami na IT.

W podobnym tonie wypowiadają się eksperci IDC, zwracając jednocześnie uwagę, że w tym roku wiele spółek będzie musiało ponownie przeanalizować swoją strategię rozwoju mobilności pracowników. Aby uzyskać szybki wzrost nakładów inwestycyjnych (ROI - Return of Investment), dostęp do zdalnych narzędzi powinna otrzymać jak największa ich liczba (szczególnie handlowcy, specjaliści ds. sprzedaży, logistycy), a nie tylko zarząd czy dyrektorzy działów. Konsekwencją takich kroków będzie tym samym konieczność określenia nowych reguł polityki bezpieczeństwa sieci firmowych oraz systemów uwierzytelniania i kontroli dostępu. Jak twierdzą eksperci, działy IT powinny już teraz modernizować swoje systemy sieciowe, dostosowując je do wymagań pracowników zdalnych - "mobilnego trendu" nie da się bowiem zatrzymać.

Technologie bezprzewodowe zajmują czołowe miejsca w polityce inwestycyjnej firm

Technologie bezprzewodowe zajmują czołowe miejsca w polityce inwestycyjnej firm

Badania przeprowadzone przez spółkę analityczną TheInfoPro wskazują, że szeroko pojęta bezprzewodowość jest w czołówce technologii, które zostaną wdrożone w firmach w kolejnych dwunastu miesiącach. Na pierwszym miejscu znalazła się telefonia VoIP (Voice over IP), która w swojej mobilnej odmianie (VoWi-Fi/EGDE/UMTS/HSPA) uzupełnia bazę technologiczną nowoczesnego przedsiębiorstwa. Z tanich, głosowych połączeń internetowych może korzystać zdalnie pracownik wyposażony w odpowiedni telefon (Wi-Fi - w otoczeniu punktu dostępowego), aparat dualny GSM/Wi-Fi (zwykle oparty na rozwiązaniu UMA - Unlicensed Mobile Access) lub aplikację w laptopie (łącząc się z siecią za pomocą modemu EDGE/UMTS/HSPA).

Mobilny VoIP to - według analityków - jedna z dobrze rokujących technologii, przede wszystkim ze względu na możliwość obniżenia kosztów połączeń i szeroko dostępnych łączy szerokopasmowych (według Gartnera w 2011 r. pojęcie szerokiego, mobilnego pasma będzie definiowane jako technologia umożliwiająca uzyskiwanie przepływności na poziomie minimum 1 Mb/s). Infonetics Research szacuje, że w 2009 r. przychody producentów ze sprzedaży telefonów obsługujących VoWi-Fi wyniosą 3,7 mld USD (główni dostawcy to: SpectraLink, Cisco i Motorola). Popularność tych rozwiązań w naszym regionie również powinna się utrzymać, nawet pomimo dość znaczących obniżek opłat roamingowych (połączenie międzynarodowe) na terenie Unii Europejskiej (maksymalne stawki to 0,49 euro bez VAT za połączenia wychodzące i 0,24 euro bez VAT za połączenia przychodzące).

<hr>

Rafał Fazan dyrektor Działu Handlowego Sprzedaż Pośrednia Alcatel-Lucent

Mobilność obok konwergencji jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych trendów w telekomunikacji. Jej znaczenie będzie rosło w ślad za postępującym rozwojem sieci konwergentnych, wprowadzanych przez operatorów i przedsiębiorstwa, a rozwiązania mobilne nie są już traktowane jako gadżet czy nowinka techniczna. Firmy mają poczucie, że dzięki nim ich klienci mogą być sprawniej obsługiwani, ich pracownicy efektywniej pracują, a procesy biznesowe krócej trwają - co realnie przekłada się na wzrost konkurencyjności i spadek kosztów. W niektórych przypadkach realizacja np. koncepcji mobilnego biura otwiera drogę do rozszerzenia zakresu działalności firmy! Obok integracji, w ramach rozwiązań telekomunikacyjnych, systemy mobilne coraz częściej służą jako interfejs/platforma komunikacyjna dla różnorodnych systemów IT - od logistycznych po ERP.

Z technicznego punktu widzenia upowszechnienie się szybkich i bezprzewodowych transmisji danych zlikwidowało jeszcze jedną barierę: braku odpowiedniej przepływności w realizacji niektórych usług. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie należy się spodziewać pojawienia się jednej superusługi czy technologii, która zdominuje rynek rozwiązań mobilnych. Wysiłki będą się raczej skupiały na zapewnieniu współdziałania poszczególnych rozwiązań, uniezależnieniu oferowanych usług od konkretnych terminali czy technologii oraz otwarciu się na dopasowanie ich do oczekiwań konkretnych grup lub wręcz pojedynczych użytkowników.

Strategia Alcatela-Lucenta w zakresie komunikacji mobilnej dla biznesu zakłada dużą elastyczność wprowadzanych rozwiązań, które współpracują z systemami tradycyjnej telefonii TDM, z telefonią IP, z technologiami internetowymi oraz realizują mobilność zarówno na terenie firmy, jak i poza nią. W niedalekiej przyszłości pozwolą one korzystać z zalet i integracji wprowadzanych przez operatorów usług sieci konwergentnych. Ich wdrożenie może dokonywać się ewolucyjnie poprzez dobór do potrzeb określonych grup pracowników, instalację wybranych elementów, bądź też jednorazowo w ramach jednego dużego projektu.


TOP 200