Różnorodność serwerów aplikacji

Rosnąca konkurencja spowodowała, że na rynku pojawiły się nowe rodzaje serwerów: transakcyjne, do obsługi handlu elektronicznego, buforujące dane (proxy), komunikacji pocztowej, usług katalogowych oraz nowa kategoria serwerów "wiedzy".

Rosnąca konkurencja spowodowała, że na rynku pojawiły się nowe rodzaje serwerów: transakcyjne, do obsługi handlu elektronicznego, buforujące dane (proxy), komunikacji pocztowej, usług katalogowych oraz nowa kategoria serwerów 'wiedzy'.

Przed ok. 2 laty dostępny był tylko jeden rodzaj serwerów Web: proste serwery HTTP, podające użytkownikowi statyczne strony HTML. Obecnie wobec ogromnej konkurencji na rynku, producenci starają się wyróżnić swoje produkty, dodając im nowe właściwości. Szczególnie jest to widoczne w dziedzinie serwerów aplikacji Web. Opracowanie i promocja serwerów aplikacji to najbardziej widoczna i (zapewne) dochodowa dziedzina działalności producentów oprogramowania uniwersalnego.

Pojawiły się nowe rodzaje serwerów: transakcyjne, do obsługi handlu elektronicznego, buforujące dane (proxy), komunikacji pocztowej, usług katalogowych oraz nowa kategoria serwerów "wiedzy".

Na najniższym poziomie funkcjonalności znajdują się serwery aplikacji, pozwalające na połączenie klientów z aplikacjami i danymi, znajdującymi się na dowolnym dużym komputerze. Systemy takie znajdują również zastosowanie przy obsłudze handlu elektronicznego, zapewniając translację zapytań klienta do aplikacji, działających zwykle na mainframe, oraz możliwości łączenia różnorodnych systemów, często znajdujących się w odległych miejscach.

Analitycy Zona Research - firmy zajmującej się badaniem rynku - stwierdzili, że najpopularniejszymi serwerami aplikacji są serwery: do obsługi poczty elektronicznej, buforowania dostępu do Internetu (proxy) oraz dostępu do dawnych aplikacji na mainframe'ach.

Największym zainteresowaniem producentów cieszą się obecnie serwery wiedzy, zapewniające dostęp do wielu źródeł indeksowanej informacji, rozrzuconych w Internecie. Jednakże różnorodność źródeł (pliki tekstowe, arkusze obliczeniowe, bazy danych) utrudnia opracowanie jednolitego narzędzia dostępu do nich wszystkich. Istnieją możliwości indeksowania i dostępu do informacji tekstowej (np. za pomocą motorów poszukiwania AltaVista czy Topic), a w zakresie dostępu do baz danych kilka firm opracowało mechanizmy przeszukiwania ich z przeglądarki Web, ale nadal nie ma narzędzia zapewniającego jednolity dostęp do wszystkich źródeł danych.

Najbardziej zaawansowane serwery aplikacji, przeznaczone do dostępu do baz danych z Internetu, oferują Oracle, Sybase, Inprise, Netscape i IBM. Nowe firmy pojawiają się bardzo szybko. IDC ocenia tegoroczny rynek serwerów aplikacji na ok. 400 mln USD, przewidując, że w 2001 r. osiągnie on wartość ponad 1 mld USD.

Co planują lub dostarczają wielcy

Sybase w grudniu 1997 r. wprowadziła serwer aplikacji Web - PowerDynamo 2.0, przeznaczony do uruchamiania aplikacji dla "chudego" klienta. Pakiet współpracuje z większością popularnych serwerów Web i z bazami danych, a także służy jako serwer do testowania aplikacji w środowisku programistycznym PowerSite.

Netscape w lutym br. rozpoczął dostawy Application Server 2.0, produktu zakupionego razem z małą firmą Kiva Software. Dzięki zastosowaniu technologii Transfuse (licencjonowanej od firmy Insessions), Netscape wzbogacił ten serwer o możliwości współpracy z aplikacjami na mainframe'ach, działającymi pod systemami IBM IMS, CICS, MQSeries i Tuxedo (firmy BEA), a także o wsparcie komponentów JavaBeans.

BEA Systems w czerwcu br. wprowadziła obiektowy serwer transakcyjny M3 (znany wcześniej pod kryptonimem Iceberg), stanowiący połączenie tradycyjnego monitora transakcyjnego Tuxedo z brokerem obiektowym (zakupionym od firmy Digital), zapewniający środowisko do uruchamiania aplikacji biznesowych budowanych z komponentów, komunikujących się za pośrednictwem protokołu Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) z obiektami w sieci Web.

Oracle dostarcza już czwartą wersję serwera aplikacji, stanowiącego podstawę rozwiązania architektonicznego Network Computing Architecture (NCA), współpracującego z bazą danych i aplikacjami za pośrednictwem protokołu IIOP, umożliwiającego dołączanie specjalizowanych kartuszy (cartridge) do realizacji funkcji biznesowych, obliczeniowych lub obsługi handlu elektronicznego.

IBM planuje w tym roku udostępnić WebSphere Application Server, przeznaczony do uruchamiania aplikacji w sieci Web. Serwer będzie zawierał moduł wykonawczy (run-time) do uruchamiania servletów Java (komponentów Java, działających na serwerze), sterowniki do popularnych baz danych, broker obiektowy do komunikacji z komponentami i obiektami w sieci oraz inne pakiety komunikacyjne. Program będzie współpracować z Web serwerami Domino Go WebServer, Apache, Microsoft i Netscape.

Inprise planuje dostarczenie w sierpniu br. nowego serwera aplikacyjnego, będącego połączeniem technologii brokerów obiektowych VisiBroker (zakupionej wraz z firmą Visigenic) z firmowymi technologiami komunikacyjnymi, zapewniając komunikację z aplikacjami i obiektami w środowisku Windows, Unix i na mainframe'ach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200