Różne spojrzenia na innowacyjność

Chiny i Indie będą największymi potęgami innowacyjności w ciągu najbliższej dekady, wyprzedzając USA i Japonię - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę biotechnologiczną AstraZeneca.

Najbardziej zaludniony kraj na świecie oraz druga co do wielkości gospodarka będzie także najbardziej innowacyjna w 2020 roku, na drugim miejscu znajdą się Indie - wynika z raportu Innovation Survey.

Badanie objęło 6 tys. respondentów z sześciu krajów: Chin, Indii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Zobacz również:

  • 10 błędów, które mogą zablokować innowacje IT
  • Informatycy z Polski nagrodzeni za rozwiązanie problemu logiki algorytmów
  • Aż 81% użytkowników uważa ChatGPT za niebezpieczny

Mieszkańcy Indii i Chin optymistycznie postrzegają przyszłość swoich krajów - mogą one w przyszłości osiągnąć dobrobyt dzięki innowacjom. Ta postawa kontrastuje z bardziej sceptycznym spojrzeniem przedstawicieli zachodnich rozwiniętych gospodarek.

Dla mieszkańców Indii, Chin i Japoni

i, największym osiągnięciem naukowym ostatnich stu lat jest globalna komunikacja. Natomiast respondenci z Wielkiej Brytanii i Szwecji uważają za najważniejszy przełom wynalezienie leków na poważne choroby. Wszyscy ankietowani uznali za mniej ważne lądowanie człowieka na Księżycu, skrócenie czasu podróży i zwiększenie średniej długości życia.

Obecnie, jak wynika z badania, najbardziej innowacyjnym krajem na świecie są USA - wskazało tak 30% respondentów. Na drugim miejscu jest Japonia - 25% wskazań, a na trzecim Chiny - 14%. Wielka Brytania jest postrzegana jako najbardziej innowacyjna jedynie przez 3% ankietowanych. USA mają także opinię kraju, który zapewnia największe wsparcie innowacyjnym jednostkom i firmom (tak uznali respondenci ze wszystkich 6 państw).

Jednak, zdaniem 27% ankietowanych, za 10 lat najbardziej innowacyjne będą Chiny, staną się także największą światową gospodarką, na drugim miejscu będą Indie (17% wskazań), na trzecim USA (14%), na czwartym Japonia (12%).

Z raportu wynika, że osoby mieszkające w krajach rozwijających się mają wiarę w swój potencjał tworzenia wynalazków i poprawy pozycji w dziedzinie nauki i technologii. Ponad połowa respondentów z Chin i Indii uważa, ze ich kraje będą najbardziej innowacyjne do 2020 roku (odpowiednio 57% i 56%). Amerykanie także są optymistyczni - 28% wierzy, że ich kraj utrzyma pozycję najbardziej innowacyjnego na świecie. Natomiast jedynie 5% Brytyjczyków wierzy, że ich kraj będzie zasługiwał na ten tytuł za 10 lat.

Większość Amerykanów, Japończyków i Brytyjczyków oraz 44% Szwedów uważa, że ich kraje nie są już tak innowacyjne jak dawniej, natomiast Chińczycy są przeciwnego zdania o swoim kraju.

Spytani o konkretne wynalazki ostatniego stulecia, ankietowani wymieniali jako najważniejsze internet, komputery i elektryczność. Respondenci z USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji wspominali także o szczepionkach i antybiotykach. Stworzenie internetu zostało uznane za innowację, która miała największy wpływ - uznało tak 29% respondentów (w Chinach i Japonii odpowiednio aż 42% i 43%).

Sektor IT i telekomunikacyjny były we wszystkich krajach postrzegane jako najbardziej innowacyjne, nieco mniej - przemysł farmaceutyczny i motoryzacyjny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200