Różne rodzaje chmur

Każda rozwijająca się firma musi w pewnym momencie podjąć decyzję dotyczącą modernizacji lub rozbudowy systemu IT. W obecnej sytuacji pojawia się podstawowe pytanie: czy inwestować we własne zasoby informatyczne, czy może lepiej skorzystać z oferty zewnętrznych dostawców dostarczających potrzebne usługi.

Analitycy zgodnie przewidują, że jednym z najważniejszych kierunków rozwoju systemów informatycznych będą usługi oferowane w modelu cloud computing, czyli przetwarzania w chmurze. A jak wynika z analiz rynku, zainteresowanie przedsiębiorstw ofertą usług zdalnego dostarczania aplikacji, mocy obliczeniowej lub pamięci masowej systematycznie rośnie.

Różne rodzaje chmur

Na przykład według najnowszych ocen Gartnera, obroty na światowym rynku usług SaaS osiągną wartość 14,5 mld USD w 2012tym roku, co oznacza blisko 18-procentowy. wzrost w porównaniu doz poprzedniegom rokuiem. W dalszej perspektywie analitycy tej firmy prognozują, że wartość ta będzie równie szybko rosła i za trzy lata wartość tego rynku osiągnie poziom 22,1 mld USD. Oceny wartości SaaS w 2012br. dotyczące rynku europejskiego to 3,2 mld USD (Europa Zachodnia) i 169,4 mln USD (Europa Wschodnia).

Polecamy Jak się poruszać po wirtualnym świecie?

Wyniki badania przeprowadzonego przez VansonBourne na zlecenie Microsoftu (zob. infografika) pokazują, że już 22% badanych firm z sektora MSP w Polsce zadeklarowało używanie rozwiązań typu w swoich przedsiębiorstwach, choć nadal 47% jeszcze z tego modelu nie korzysta. Spośród nich, przeszło ponad połowa planuje jednak wdrożenie rozwiązań w modelu cloud w najbliższych 12-18 miesiącach. Na tle krajów, które brały udział w badaniu, Ppolscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z rozwiązań w chmurze, dostrzegają wyraźne korzyści dla ich biznesu. 58% ocenia rozwiązania IT w modelu cloud jako te, które pozwalają obniżać koszty, 55% jako bardziej elastyczne, a 50% twierdzi, że zapewniają większą produktywność ich firm.

Można tu zadać pytanie: z czego wynika przewidywana popularyzacja cloud computing i czym przetwarzanie w chmurze różni się od znanych od dawna modeli usługowych.

Jednym z podstawowych problemów, który działy IT musiały zawsze rozwiązywać, jest konieczność odpowiedniego dopasowania konfiguracji aplikacji do infrastruktury sprzętowej. A bezpośredni związek między warstwą sprzętową i oprogramowaniem istotnie utrudnia optymalizację systemu, bo w praktyce jest bardzo trudno lub nawet jest to niemożliwe, by na bieżąco dopasowywać zasoby do zmieniających się wymagań biznesowych.

Polecamy ak zwiększyć efektywność chmur

Rozwiązaniem jest zastosowanie wirtualizacji, technologii, która pozwala na separację warstwy sprzętowej od oprogramowania. I właśnie , a także popularyzacja i spadek cen szerokopasmowych łączy WAN, najbardziej przyczyniają się do rozwoju rynku usług chmurowych.

Warto tu podkreślić, że w odróżnieniu od wirtualizacji, cloud computing nie jest nową technologią, a tylko nową metodą dostarczania infrastruktury IT, aplikacji, mocy obliczeniowej lub pamięci masowej w formie usługi.


TOP 200