Różne potrzeby, różne produkty

iPlanet 6.0 powstał z połączenia Netscape Application Server i serwera NetDynamics.

iPlanet 6.0 powstał z połączenia Netscape Application Server i serwera NetDynamics.

Firma iPlanet, spółka założona przez Sun Microsystems i konsorcjum Netscape/AOL, wprowadziła na rynek nową wersję serwera WWW i serwera aplikacyjnego iPlanet Application Server 6.0. Serwer iPlanet 6.0 powstał z połączenia dwóch niekompatybilnych produktów: serwera Kiva, znanego później pod nazwą Netscape Application Server, i serwera NetDynamics. Jest to pierwszy produkt firmy iPlanet, zgodny ze specyfikacją J2EE.

Wcześniejsze wersje serwerów Planet są oparte na serwerze Kiva (iPlanet 4) i NetDynamics (iPlanet 5.0.2). Klientom, którzy zdecydują się na migrację do iPlanet 6.0, producent dostarcza zestaw narzędzi ułatwiających ten proces.

Rozwiązanie modularne

Choć z punktu widzenia użytkownika każdy serwer aplikacyjny może wydawać się produktem monolitycznym, w rzeczywistości jest to zestaw serwerów, które mogą być rozproszone w sieci i pracować na różnych komputerach. Na iPlanet składa się pięć działających jednocześnie, współpracujących ze sobą modułów. Kluczowym z nich jest serwer administracyjny, który zapewnia bezawaryjne działanie aplikacji - przekazuje informacje o stanie sesji klienckich, przejmuje obciążenie w razie awarii jednej z kopii w środowisku klastrowym oraz równoważy obciążenie na wszystkie instancje ser wera. Kolejne moduły to: serwer wykonawczy, który zapewnia komponentom aplikacji dostęp do większości usług systemowych, serwer Java, odpowiedzialny za wykonywanie komponentów aplikacyjnych pisanych w tym języku, oraz serwer C++, dołączony, aby zapewnić zgodność z poprzednimi wersjami iPlanet. Oddzielnym modułem jest serwer CORBA, zapewniający dostęp do komponentów EJB serwera z wykorzystaniem protokołu IIOP (bez pośrednictwa serwera WWW i protokołu HTTP). Pozwala to na zbudowanie aplikacji typu klient/serwer, w których część logiki aplikacji jest zainstalowana na sieciowym oprogramowaniu klienckim.

W trzech wariantach

Wszystkie wersje iPlanet Application Server 6.0 wykorzystują funkcje serwera iPlanet Web Server 6.0, wydajnego serwera HTTP dostępnego na wiele platform systemowych. Aplikacje dla serwerów iPlanet można opracowywać np. z wykorzystaniem narzędzi Forte for Java lub zestawu firmy WebGain.

Podstawowa wersja serwera aplikacyjnego iPlanet Application Server 6.0 Standard Edition (iAS SE) dołącza do serwera WWW kontener komponentowy zgodny z J2EE dla Java Beans, servletów i obsługi stronic skryptowych JSP. Wersja ta nie obsługuje natomiast komponentów EJB. iAS SE nie zawiera modułu równoważenia obciążenia. Obsługuje bazy danych Oracle, IBM DB2, Sybase i Informix w trybie rodzimym oraz Microsoft SQL przez interfejs ODBC.

iPlanet Application Server 6.0 Enterprise Edition (iAS EE) w porównaniu z wersją Standard oferuje rozbudowane wsparcie dla technologii J2EE oraz obsługę transakcji za pośrednictwem modułu opartego na technologii monitora transakcyjnego Encina (licencja IBM).

iAS EE zapewnia kompleksowe usługi prezentacyjne dla różnorodnych urządzeń klienckich (telefony WAP, pagery, komputery naręczne, systemy wbudowane). Usługi integracyjne są dostępne za pośrednictwem komunikacji asynchronicznej JMS (Java Messaging Service) i XML, a dostęp do aplikacji ERP czy CRM zapewniają sterowniki zgodne ze specyfikacją Java Connector Architecture.

Najbardziej zaawansowana wersja iPlanet Application Server 6.0 Enter- prise Edition Pro (iAS EE Pro) zawiera kompletny serwer iAS EE wzbogacony w obsługę procesów pracy (workflow) oraz jednolite ramy integracyjne UIF (Unified Integration Framework) do integracji aplikacji.

Motor obsługi procesów pracy pozwala na koordynowanie działań użytkowników aplikacji z procesami biznesowymi EJB w tej aplikacji oraz innymi aplikacjami działającymi w sieci. Moduł integracyjny UIF zawiera repozytorium integracyjne XML oraz sterowniki do aplikacji (SAP, PeopleSoft), systemów (Tuxedo, CICS) i baz danych.

Ceny

Podstawowa edycja serwera aplika- cyjnego iPlanet Application Server 6.0 będzie dostępna w czerwcu br. w cenie ok. 3000 USD za licencję na jeden procesor. Za wersję Enterprise Edition trzeba zapłacić ok. 20 tys. USD za jeden procesor. Wersja Enterprise Edition Pro kosztuje 40 tys. USD za procesor.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200