Rozmowy o przenaszalności

Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji trwają rozmowy na temat porozumienia dotyczącego przenaszalności numerów telefonicznych. Operatorzy stacjonarni - na mocy zapisów Prawa telekomunikacyjnego i decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty - powinni zapewnić przenaszalność takich numerów od 1 stycznia 2006 r.

Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji trwają rozmowy na temat porozumienia dotyczącego przenaszalności numerów telefonicznych. Operatorzy stacjonarni - na mocy zapisów Prawa telekomunikacyjnego i decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty - powinni zapewnić przenaszalność takich numerów od 1 stycznia 2006 r.

Sytuacja na tym rynku jest istotnie trudniejsza niż w przypadku telefonii mobilnej, gdzie mamy jedynie trzech operatorów. W telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska, potem kilku większych operatorów alternatywnych (Dialog, Netia, Multimedia, Energis) i wiele innych mniejszych podmiotów posiadających ograniczone pule numeracyjne. Przedstawiciele TP deklarują, że prowadzą rozmowy z "liczącymi się operatorami", ale nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi, czy zdążą z terminem określonym w rozporządzeniu. Operatorzy zaś skarżą się na dość niekorzystne warunki, jakie ma im proponować TP.

Największy problem mają mniejsi operatorzy. Dlatego pod egidą KIGEiT ma zostać wypracowane porozumienie dotyczące zasad przenaszalności numerów pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi operatorami telekomunikacyjnymi. To porozumienie miałoby również charakter ramowej propozycji współpracy wobec Telekomunikacji Polskiej.

Aby móc przenieść numer, abonent będzie musiał uzyskać zapewnienie o gotowości nowego operatora do przyjęcia jego numeru, zaś od dotychczasowego będzie musiał uzyskać informację o spełnieniu warunków technicznych. Operacja ta kosztować będzie prawdopodobnie nie mniej niż kilkanaście euro. Zgodnie z obowiązującym Prawem telekomunikacyjnym, nie będzie możliwe przenoszenie numeru telefonicznego z sieci komórkowej do sieci stacjonarnej i odwrotnie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200