Rozmijające potrzeby

Masowe zwolnienia w branży IT tylko w niewielkim stopniu rozwiązały problem braku poszukiwanych na rynku specjalistów IT.

Okazuje się, że bezrobotni informatycy nie spełniają kryteriów, które powinni posiadać specjaliści poszukiwani gorączkowo przez wiele firm. Korporacje potrzebują głównie specjalistów ds. bezpieczeństwa sieciowego, ale także informatyków z dobrym przygotowaniem biznesowym i rozwiniętymi zdolnościami komunikacyjnymi. Natomiast na rynku pracy przeważają informatycy z średnimi lub podstawowymi umiejętnościami w zakresie rozwiązań technologicznych. Dlatego amerykańscy pracodawcy poprosili o wsparcie instytucje rządowe, które mają przygotować programy zachęcające młodych ludzi, a zwłaszcza kobiety do pozyskiwania umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Rząd na bieżąco monitoruje rynek pracy oraz tworzy prognozy dotyczące najbardziej pożądanych zdolności i zawodów, tak by programy edukacyjne odpowiadały na potrzeby gospodarki.