Rozliczanie kosztów inwestycji

Słupski Inwestprojekt (tel. 36 294) opracował przed kilkoma laty oprogramowanie dla IBM PC XT/AT, pozwalające na rozliczanie kosztów inwestycji (RZI). Produkt ten otrzymał nawet nagrodę Mikrolauru na targach Komputer '91. Oprogramowanie to ma już 67 użytkowników i zostało unowocześnione m.in. przez opracowanie kodu w Turbo Pascalu 6.0.

Słupski Inwestprojekt (tel. 36 294) opracował przed kilkoma laty oprogramowanie dla IBM PC XT/AT, pozwalające na rozliczanie kosztów inwestycji (RZI). Produkt ten otrzymał nawet nagrodę Mikrolauru na targach Komputer '91. Oprogramowanie to ma już 67 użytkowników i zostało unowocześnione m.in. przez opracowanie kodu w Turbo Pascalu 6.0.

RZI pozwala m.in. na swobodne definiowanie przez użytkownika tabel planowania i rejestrowania kosztów oraz zależności pomiędzy nimi, rozliczanie wielu kosztów jednocześnie, podział ich na pośrednie i bezpośrednie, rejestrację robót w toku, przecenę i zmianę zakresu rzeczowego zestawień.


TOP 200