Rozdwojenie jaźni

Optimus podpisał z Compaq Computer list intencyjny o współpracy w Polsce.

Optimus podpisał z Compaq Computer list intencyjny o współpracy w Polsce.

Optimus będzie dystrybuował komputery marki Compaq, a także oferował usługi serwisowe klientom amerykańskiego partnera. W liście jest również mowa o prowadzeniu wspólnych projektów informatycznych. Nowy partner nowosądeckiej spółki ma także zainwestować w Xtrade, spółkę internetową powołaną przez Optimusa z BRE Bank i Commerce One.

Tydzień wcześniej, na pierwszej konferencji prasowej nowego zarządu, przedstawiciele Optimusa deklarowali, że zamierzają skoncentrować się na podstawowej działalności - produkcji komputerów i kas fiskalnych oraz ich serwisie. "Sprzedane zostaną działy nie związane z podstawową działalnością. Nie będziemy także rozwijać działalności integracyjnej" - mówił Jacek Krawczyk, prezes Optimusa. "Chcemy wejść z naszymi komputerami na rynek korporacyjny. Wiąże się to z podpisaniem umów z dużymi integratorami. Do tej pory mogli oni postrzegać nas jako konkurenta" - twierdził Julian Kutrzeba, wiceprezes firmy.

Kilka dni później, po podpisaniu listu intencyjnego z Compaq Computer, Julian Kutrzeba powiedział, że będzie prowadził projekty integracyjne pod klucz, wykraczające poza technologie komputerowe. Mają być one związane m.in. z wdrożeniami systemów czasu rzeczywistego i rozwiązań telekomunikacyjnych. W firmie mają powstać zespoły delegowane do poszczególnych projektów. Wśród potencjalnych klientów wymienia się służby mundurowe i administrację. Optimus zrezygnuje z wdrożeń systemów ERP.

Ostateczna strategia dla poszczególnych spółek nowosądeckiej firmy zostanie przedstawiona pod koniec kwietnia br. Opracowuje ją Boston Consulting Group.

Konsolidacja rynku

Przedstawiciele Optimusa przyznają, że zamierzają uczestniczyć w konsolidacji polskiego rynku. "W Polsce coraz większą pozycję osiągają duże zachodnie koncerny, a najwięcej tracą średniej wielkości polskie firmy. Dlatego rozmawiamy z nimi na temat konsolidacji. Dzięki połączeniu moglibyśmy wykorzystać efekt skali na coraz bardziej konkurencyjnym rynku" - mówi Julian Kutrzeba.

Prawdopodobnie jednak rozmowy o konsolidacji dotyczą działalności dystrybucyjnej, a nie produkcji sprzętu. Według nieoficjalnych informacji partnerami, z którymi rozmawia zarząd Optimusa, są czeski dystrybutor AutoCont i fundusz Enterprise Investors. Fundusz ten w 1998 r. przeznaczył 24 mln zł na rozwój wrocławskiej firmy dystrybucyjnej SA. Być może fuzja AB i Optimusa byłaby wstępem do "skonsumowania" tej inwestycji.

Osobowość wieloraka

Optimus przez 5 lat próbował sił w integracji. Także teraz trudno jest odczytać zamysł kierownictwa firmy. Z jednej strony Optimus ma nie konkurować z integratorami, aby ci chętniej oferowali jego sprzęt w dużych przetargach, z drugiej zawiera umowę z Compaqiem, dotyczącą wspólnych projektów. Przedstawiciele Optimusa deklarują również, że chcą utrzymać pozycję lidera w produkcji komputerów. Jednocześnie zawierają porozumienie z największym konkurentem. Compaq zajmuje drugie miejsce na polskim rynku PC. Cel współpracy z Optimusem jest tym bardziej niejasny, że Compaq planuje wspólnie z Vobisem otwarcie w Polsce montowni komputerów (patrz CW 11/2001).


TOP 200