Rozbudowa grupy

2Si jeszcze w tym roku zamierza przejąć kilka spółek teleinformatycznych.

2Si jeszcze w tym roku zamierza przejąć kilka spółek teleinformatycznych.

W wyniku umowy zawartej między akcjonariuszami firm: Sieciowe Systemy Informacyjne 2Si SA i Techmex SA Jerzy Szymura objął prawie 100% kapitału w spółce 2Si, której jest prezesem. Zmniejszył równocześnie zaangażowanie kapitałowe w Techmex SA do 4,6%. Jerzy Szymura był współzałożycielem, dyrektorem generalnym, a ostatnio przewodniczącym rady nadzorczej Techmexu.

Akcje za inwestycje

Po przejęciu większościowych udziałów w 2Si, Jerzy Szymura zapowiada inwestycje w polskie spółki teleinformatyczne. Zostaną one sfinansowane z kolejnej emisji akcji, połączonej prawdopodobnie z giełdowym debiutem spółki, przygotowywanym już od 1999 r. W ubiegłym roku 2Si zawarła umowę z ABN AMRO Securities SA, która miała przygotować publiczną emisję akcji firmy.

Tworząca się wokół 2Si grupa kapitałowa ma się koncentrować na działalności związanej z outsourcingiem, technologiami internetowymi i wdrożeniami systemów MRP II/ERP. Bielska spółka już dzisiaj sprzedaje i wdraża 2 systemy tej klasy: DyNAMICS i SAP R/3.

W połowie kwietnia br. 2Si podpisała umowę dotyczącą zakupu 100% udziałów firmy z Dąbrowy Górniczej. ISA zajmuje się wdrożeniami systemu BPCS. Tworzy także rozwiązania na platformę komputerów mainframe.

Nowe horyzonty

2Si planuje także przejęcie firm oferujących rozwiązania niszowe, w tym producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie samorządami lokalnymi. W skład Grupy 2Si wchodzi już firma MiCOMP Systemy Komputerowe, tworząca oprogramowanie dla administracji państwowej.


TOP 200