Równy start dzięki e-edukacji

Warszawską konferencję E-learning - wyrównywanie szans, zorganizowaną przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i IDG Forum, zdominowała dyskusja o sposobach wykorzystania e-learningu we współczesnej edukacji.

Warszawską konferencję E-learning - wyrównywanie szans, zorganizowaną przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i IDG Forum, zdominowała dyskusja o sposobach wykorzystania e-learningu we współczesnej edukacji.

Wśród jej uczestników przeważało przekonanie o korzyściach płynących z nowoczesnych metod nauczania. Wielu z nich podkreślało jednak, że w obecnej sytuacji najważniejszym celem administracji rządowej i lokalnej powinno stać się przede wszystkim wspieranie inicjatyw związanych z informatyzacją szkół, bibliotek i ośrodków kształcenia nauczycieli.

Senator Grażyna Staniszewska zaprezentowała ostatnie osiągnięcia dotyczące informatyzacji polskiej oświaty. W ciągu ostatnich trzech lat rząd wyasygnował ponad 220 mln zł na program [email protected] Dzisiaj niemal każde gimnazjum dysponuje pracownią internetową. Dzięki staraniom Grażyny Staniszewskiej Polski Portal Edukacyjny - po integracji wszystkich większych serwisów dla nauczycieli, przejęciu Eduseek i należącego do TP Internet Portal + - stał się najbardziej rozległym źródłem wiedzy na temat oświaty w polskim Internecie.

Ogromne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły wystąpienia przedstawicieli education.au, organizacji zajmującej się koordynacją inicjatyw e-learningowych australijskich uczelni i organizacji pozarządowych. W ciągu 10 lat udało się jej stworzyć wirtualną sieć środowisk edukacyjnych znanych pod nazwą EdNA Online (Education Network Australia). To obecnie największa i najlepiej zaopatrzona baza informacji związanych z oświatą w Australii. Jej zasoby są szacowane na ponad 165 tys. materiałów (tzw. komponentów, z których są tworzone większe kursy) i 323 tys. powiązanych z nimi źródeł.

Obecny na konferencji prof. Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego, wyjaśnił, dlaczego kierowana przez niego instytucja tak poważnie inwestuje w nowe metody kształcenia. "Największe banki centralne angażują się w inicjatywy oświatowe, widząc w tym czynnik wspomagający bogacenie się społeczeństw. Dlatego też prowadzimy wiele inicjatyw oświatowych. Ostatnio podpisaliśmy umowę na budowę Portalu Edukacji Ekonomicznej, który będzie sprzyjał krzewieniu wiedzy ekonomicznej" - stwierdził. "Działania takie sprzyjają wyrównaniu szans na starcie dla wszystkich obywateli. Nowoczesna oświata może być również odtrutką na populizm" - dodał.

Patronem prasowym konferencji był Computerworld.


TOP 200