Routery i tuningowe sztuczki

Na ulicy często możemy podziwiać efekty pracy pasjonatów, potrafiących całkowicie odmienić swoje samochody. Do rewolucyjnej przemiany naszych routerów nie będą potrzebne specjalne progi, wloty, spojlery czy zderzaki, bo nie o wygląd nam chodzi. Zabiegi zmieniające nasz tani router w model z "górnej półki" opierać się będą na wykorzystaniu odpowiedniego firmware.

Na ulicy często możemy podziwiać efekty pracy pasjonatów, potrafiących całkowicie odmienić swoje samochody. Do rewolucyjnej przemiany naszych routerów nie będą potrzebne specjalne progi, wloty, spojlery czy zderzaki, bo nie o wygląd nam chodzi. Zabiegi zmieniające nasz tani router w model z "górnej półki" opierać się będą na wykorzystaniu odpowiedniego firmware.

Routery i tuningowe sztuczki

Oprócz oficjalnego firmware Linksysa istnieje kilkanaście wersji alternatywnego oprogramowania dla routera WRT54G, rozszerzających znacznie jego funkcjonalność.

W typowym, przeznaczonym dla domu bądź małej firmy routerze mogą drzemać dużo większe możliwości niż nam się wydaje. Warstwa sprzętowa tych urządzeń często jest w stanie zaoferować dużo więcej niż to zechcieli udostępnić nam producenci. Ograniczeniem jest zaimplementowane w routerach oprogramowanie, które (często zresztą celowo, by uprościć konfigurację i obsługę, a także pomoc techniczną) pozostaje nieco w tyle. Wymiana firmware z oryginalnego na opensource'owe DD-WRT pozwoli wykorzystać funkcje dostępne w routerach z wyższej półki, kosztujących zwykle dużo więcej niż kilkaset złotych. Postaramy się zaprezentować, jak uwolnić dodatkowe możliwości tanich routerów. Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że nieprawidłowo wykonana operacja zmiany firmware może zamienić router w bezużyteczną cegłę. Jeśli jednakże podejdziemy do tej operacji wystarczająco delikatnie, powinno się obyć bez niemiłych przygód.

Czy nasz model routera da się podrasować?

Niestety nie wszystkie modele routerów da się wyposażyć w oprogramowanie DD-WRT. Co więcej przed ingerencją w firmware musimy sprawdzić nie tylko model, ale również wersję urządzenia, którym dysponujemy, np. niektóre wersje Linksys WRT54G są z powodzeniem wspierane przez to oprogramowanie, podczas gdy inne wersje tego samego modelu już nie. Najlepszym miejscem do sprawdzenia, czy dysponujemy właściwym modelem, jest serwis DD-WRT Wiki. Jeśli na stroniehttp://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices uda nam się znaleźć posiadane przez nas urządzenie i informację, że jest w stanie pracować pod DD-WRT, jesteśmy w domu.

Instalacja oprogramowania

Gdy już udało nam się odszukać nasze urządzenie na liście wspieranych przez DD-WRT, możemy przystąpić do instalacji oprogramowania. Procedura różni się w detalach dla poszczególnych modeli, a nawet dla poszczególnych wersji konkretnego routera i niezbędne okaże się sięgnięcie po szczegółową instrukcję dla naszego modelu (w naszym przypadkuhttp://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT54G/GL/GS/GX ), niemniej jednak ogólna procedura wygląda podobnie. Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystaliśmy Linksysa WRT54GL z wersją sprzętową 1.1.

Ważne jest, by aktualizacji dokonywać łącząc się z urządzeniem za pomocą kabla Ethernet i pod żadnym pozorem nie korzystać w tym celu z połączenia bezprzewodowego. Zaczynamy od ściągnięcia najnowszej wersji oprogramowania DD-WRT z sekcji downloads serwisu (http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads.php ). W niektórych przypadkach może okazać się konieczne pobranie dwóch wersji oprogramowania DD-WRT - jako pierwszej wersji "mini", na której dopiero zostanie zainstalowana właściwa wersja. Dla użytego przez nas Linksysa z wersją sprzętową 1.1 wystarczy ściągnąć standardową wersję, choć dla wersji 1.0 potrzebna byłaby też wspomniana wersja "mini". Jak więc widać, bardzo ważne jest sprawdzenie wersji.

Z odpowiednim firmware przystępujemy do aktualizacji

W naszym przypadku procedura polega na zalogowaniu się do urządzenia na konto administratora, następnie na wybraniu ustawień fabrycznych routera (opcja Factory Defaults na karcie Administration) i zapisaniu ich. Następnie wykonujemy twardy reset urządzenia, przytrzymując wciśnięty guzik reset przez 30 s. Teraz nasz router powinien być gotowy do aktualizacji oprogramowania. Logujemy się ponownie na konto administratora i wybieramy opcję Firmware Upgrade w menu Administration. Teraz wskazujemy ścieżkę do pliku instalacyjnego firmware (w naszym przypadku plik dd-wrt.v23_generic.bin). Następnie klikamy upgrade i czekamy na pojawienie się komunikatu o zakończeniu aktualizacji.

Jeśli pojawią się problemy

Routery i tuningowe sztuczki

Przywracanie ustawień fabrycznych.

W idealnym świecie po tak przeprowadzonej operacji wszystko powinno już działać jak należy. W rzeczywistości nie zawsze operacja idzie tak gładko. W naszym przypadku po aktualizacji zobaczyliśmy ekran z informacją, że aktualizacja zakończyła się sukcesem, ale nawet po zresetowaniu urządzenia nie udawało się do niego zalogować. Pomocna okazała się tu lektura sekcji Recover From a Bad Flash (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Recover_from_a_Bad_Flash ). Rozwiązanie naszego problemu polegało na odłączeniu zasilania, wciśnięciu przycisku reset i włączeniu zasilania z wciśniętym resetem i przytrzymaniu go jeszcze przez kilka sekund. Po zwolnieniu przycisku i odczekaniu ok. minuty problemy z logowaniem znikły.

Sięgamy po zaawansowane funkcje

Po zalogowaniu się (teraz już na konto "root" z hasłem "admin") zobaczymy zupełnie inny ekran niż przed zmianą oprogramowania. Dostarczy on dużo więcej informacji o naszej sieci i działających w niej stacjach. Na dole ekranu mamy listę wszystkich podłączonych (przewodowo i bezprzewodowo) stacji roboczych wraz z ich adresami IP. Dla stacji bezprzewodowych dodatkowo prezentowana jest siła sygnału radiowego, liczba wysłanych i odebranych pakietów, a także liczba błędów.

Wzmacniamy sygnał radiowy

Routery i tuningowe sztuczki

Panel po zamianie firmware na DD-WRT.

Najczęstszym problemem, jaki się zdarza użytkownikom bezprzewodowych routerów, to niezadowalająca jakość sygnału radiowego w poszczególnych pomieszczeniach. Każda ściana na drodze sygnału osłabia jego moc i często zdarzają się miejsca, gdzie sygnał nie dociera, bądź jest zbyt słaby, by móc zestawić stabilne połączenie. Dzięki oprogramowaniu DD-WRT możemy temu zaradzić, ponieważ umożliwia ono wzmacnianie mocy nadajnika radiowego routera. Funkcję uruchamiamy wybierając Xmit Power w ustawieniach zaawansowanych (Advanced Settings). Linksys domyślnie operuje sygnałem mocy 28 mW. Za pomocą DD-WRT możemy wybrać wartości z przedziału od 0 do 251 mW. Od razu jednak ostrzegamy przed ustawianiem zbyt dużych wartości, gdyż może to spowodować spalenie urządzenia (no i musimy też pamiętać, że prawnie dopuszczalna moc nadajnika 2,4 GHz to 100 mW). Zwiększenie mocy nadajnika radiowego zwiększa zarazem emisję ciepła. Zgodnie z dokumentacją DD-WRT wartości z zakresu do 70 mW są bezpieczne. Warto zacząć od mniejszych wartości i stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Na koniec zapisujemy zmiany.


TOP 200