Routery i przełączniki urządzenia do wszystkiego

Dzisiaj routery to prawdziwe sieciowe kombajny - z wieloma dodatkowymi funkcjami, obsługujące dowolne protokoły sieciowe. Jak dawniej wyznaczają pakietom marszruty, ale wykorzystują do tego celu całą gamę protokołów trasowania. Także przełączniki stają się platformą, na której można będzie integrować całą infrastrukturę informatyczno-telekomunikacyjną.

Dzisiaj routery to prawdziwe sieciowe kombajny - z wieloma dodatkowymi funkcjami, obsługujące dowolne protokoły sieciowe. Jak dawniej wyznaczają pakietom marszruty, ale wykorzystują do tego celu całą gamę protokołów trasowania. Także przełączniki stają się platformą, na której można będzie integrować całą infrastrukturę informatyczno-telekomunikacyjną.

Ewolucja routerów zaszła daleko - w końcu są to urządzenia, które powstały razem z sieciami komputerowymi. Pierwotnie służyły wyłącznie do wymieniania pakietów między różnymi sieciami LAN (czy też poszczególnymi segmentami tej sieci), będąc istotnym elementem rozległych struktur WAN, podczas gdy komunikację wewnątrz sieci LAN obsługiwały huby (które z czasem zastąpiły przełączniki).

Choć w warstwie sprzętowej routery zasadniczo nie zmieniły się przez ostatnie lata, to bardzo wzrosła ich szybkość (dzięki specjalizowanym układom ASIC i wydajnym procesorom sieciowym) oraz liczba interfejsów sieciowych, obsługujących połączenia oparte na różnych technologiach. To dotyczy wszystkich rodzajów routerów: obsługujących rdzeń dużych sieci komputerowych, dostępowych, przeznaczonych dla dostawców usług sieciowych oraz brzegowych, instalowanych na krawędzi sieci LAN. W niektórych urządzeniach z najwyższej półki (przeznaczonych dla dostawców usług sieciowych) można już np. instalować interfejsy 40 Gb/s (np. w routerach Juniper linii T). Zaprojektowano je z myślą o wymagających aplikacjach multimedialnych, takich jak IPTV, które muszą dysponować połączeniami oferującymi bardzo wysokie przepustowości.

Więcej routerów, niższe ceny

Ubiegły rok przyniósł 14-proc. wzrost sprzedaży routerów dedykowanych na rynek korporacyjny. Prawie trzykrotnie wzrosły dostawy urządzeń wyposażonych w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

Dobre dla producentów informacje o wzroście dostaw, zawarte w najnowszym raporcie Infonetics Research, nie idą w parze z wartościami uzyskiwanych przez nich przychodów. W porównaniu z 2004 rokiem (3,4 mld USD) spadły one o 100 mln USD i wyniosły 3,3 mld USD. Fakt ten jest bezpośrednim efektem stale obniżających się cen produktów sieciowych.

Znaczny wzrost, zarówno w aspekcie sprzedaży, jak i osiąganych przez producentów przychodów, zanotowano w 2005 r. wśród routerów o zaawansowanych funkcjach podnoszących bezpieczeństwo sieci. Ubiegły rok przyniósł w tym przypadku niemal trzykrotny wzrost dostaw oraz ponad 120% większe przychody (z 363 mln USD w 2004 r. do 803 mln USD w 2005 r.). Jak wynika z raportu Infonetics, zauważalna tendencja do nabywania bezpiecznych routerów (kosztem tych standardowych) będzie się utrzymywać.

W ciągu roku zasadniczym zmianom nie uległa pozycja rynkowa najważniejszych graczy wśród dostawców routerów dla segmentu korporacyjnego. Prym wiedzie Cisco, wyprzedzając znacznie Huawei oraz Nortela.

Dostęp albo kwarantanna

Routery i przełączniki urządzenia do wszystkiego

Network Admission Control

Najnowsze routery i przełączniki nie tylko obsługują pakiety, ale chronią sieci przed włamaniami, wykorzystując rozwiązania NAC (Network Access Control) w firmowych wydaniach (np. Network Admission Control z Cisco czy Infranet z Juniper Networks). NAC kontroluje klientów i sprawdza ich stan, po to aby zapewniać dostęp do sieci korporacyjnej tylko tym komputerom, które spełniają określone wymagania. Wszystkie inne urządzenia są ignorowane albo umieszczane w strefie kwarantanny (np. w wydzielonej sieci VPN).

Podstawowym elementem systemu NAC jest agent - specjalne oprogramowanie instalowane w pamięci notebooków, pecetów i innych urządzeń przenośnych, które łączą się z sieciami korporacyjnymi. Agent wyznacza określone poziomy bezpieczeństwa (sprawdzając np., czy na komputerze zainstalowano wskazane poprawki lub czy pracuje na nim program antywirusowy dysponujący aktualnymi kodami wirusów), które muszą być spełnione, aby urządzenie mogło nawiązać połączenie z siecią korporacyjną.

Routery SOHO

W ostatnich kilku latach pojawiło się na rynku całe mnóstwo routerów ADSL, przeznaczonych do obsługi małych sieci. Są to często urządzenia wyposażone w punkt dostępowy obsługujący sieci WLAN, którymi można zarządzać z poziomu przeglądarki WWW, przez konsolę zarządzającą lub przy użyciu polecenia Telnet.

Routery takie pozwalają dzielić pasmo przenoszenia danych, przypisując jego fragmenty wielu komputerom pracującym w sieci lokalnej, zarówno bezprzewodowym, jak i pecetom uzyskującym dostęp do sieci przez okablowanie miedziane. Routery takie mają nierzadko wbudowane przełączniki Ethernet i obsługują najnowsze standardy stosowane w środowisku ADSL (G.992.1, G.lite oraz G.994.1), dzięki czemu mogą współpracować z każdym połączeniem opartym na technologii ADSL.

Od niedawna wiele routerów klasy SOHO oferuje już technologię SPI (Stateful Packet Inspection - szczegółowe przeglądanie pakietów), filtruje ruch TCP/UDP oraz adresy IP i zapewnia danym bezpieczeństwo, wykorzystując do tego celu zaawansowane (64- lub 128-bitowe) mechanizmy szyfrowania. Urządzenia takie pozwalają budować tunele VPN oraz pełnić rolę klientów, jak i serwerów VPN, łącząc w bezpieczny sposób sieci LAN.

Dodatkowe funkcje

Wiele firm wprowadziło na rynek wydajne routery obsługujące połączenia WAN oparte na technologii E1. Pozwalają one agregować porty i budować połączenia, które przesyłają pakiety z szybkością kilkudziesięciu Mb/s. Coraz więcej routerów jest wykorzystywanych też do rozwiązań dedykowanych telefonii IP, obsługuje wydajne technologie typu fast-path forwarding engine (szybka ścieżka obsługi pakietów), QoS (gwarantowana jakość usług) oraz technikę "wirtualnego Ethernetu" (ułatwiającą zadanie konfigurowania połączeń między odległymi oddziałami firmy).

Na rynku są też routery, które mogą pełnić rolę akceleratorów WAN. Przykładem jest rozwiązanie WAE (Wide-Area Application Engine) firmy Cisco, oparte na technologiach Application and Content Networking System oraz Wide Area File Services. Cisco implementuje WAE w postaci modułów, które można instalować w routerach linii IRS (Integrated Services Routers).

Producenci routerów stosują nieraz technologię określaną mianem adaptacyjnego protokołu TCP. To rozwiązanie wykorzystuje wiele skomplikowanych algorytmów, które kształtują w odpowiedni sposób pakiety TCP, po to aby odpowiadały one wymogom stawianym przez różne aplikacje. Aby było to możliwe, każda sesja jest na początku monitorowana w celu zdefiniowania optymalnego kształtu pakietów TCP.

Andrzej Cholewa, menedżer ds. rozwiązań transmisji danych dla firm, Alcatel Polska

Miniony rok był bardzo udany dla rynku routerów i przełączników - zarówno w odniesieniu do grupy urządzeń przeznaczonych dla operatorów, usługodawców, jak i rynku korporacyjnego. W niektórych segmentach sprzedaż tych urządzeń wzrosła o kilkadziesiąt procent. Jednym z przykładów jest routing brzegowy IP z agregacją. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą przede wszystkim w stale rosnącym wolumenie ruchu IP. VoIP, transmisje wideo, wielomegabitowe przepustowości łączy dostępowych dla użytkowników końcowych i masowe wprowadzanie VPN w zastosowaniach biznesowych wymagają poważnych inwestycji w sieć. Nie tylko zmuszają do zwiększenia jej przepustowości, ale także do zapewnienia odpowiedniego QoS, niezawodności, bezpieczeństwa czy uproszczenia procesu zarządzania. Wymagania stawiane przed rozwiązaniami korporacyjnymi stają się równie wysokie, jak przed przeznaczonymi na rynek operatorski. Dostępność 99,999%, olbrzymie szybkości przełączania na poziomie 1 Tb/s, przełączanie z szybkością łączy, duża gęstość portów i dostępność pełnego zestawu kart interfejsów - stają się normą. Popularność zdobywają interfejsy gigabitowe. Nawet jeśli firmy jeszcze nie są w stanie w pełni ich wykorzystać, to chcą mieć otwartą ścieżkę do migracji. Klienci coraz częściej pytają także o urządzenia obsługujące IPv6. Jeszcze niewielu z nich decyduje się na migrację sieci do nowego standardu, ale większość chce być gotowa do tej operacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200