Routery dla sieci NetWare

Firma Livingstone Enterprise Inc. zamierza poszerzyć ofertę swoich routerów z serii PortMaster o nową pozycję.

Firma Livingstone Enterprise Inc. zamierza poszerzyć ofertę swoich routerów z serii PortMaster o nową pozycję. Produkowane przez tę firmę do tej pory przeznaczone były do pracy w sieciach Internet (protokół komunikacyjny TCP/IP). Nowy router można będzie instalować w sieciach systemu NetWare (protokół IPX) i pozwoli on na wykonywanie takich funkcji jak: realizowanie odległych połączeń komutowanych, filtrowanie połączeń, ochrona sieci przed nieuprawnionym dostępem i realizowanie innych procedur sprawdzających uprawnienia użytkowników. Router umożliwi też przesyłanie pakietów sieci NetWare w sieciach używających protokołu TCP/IP. Będzie tu wykorzystana technika tzw. tunelingu (jest to metoda zagnieżdżania jednego protokołu komunikacyjnego w innym protokole). Ceny routerów wynoszą w zależności od modelu 2495-3750 USD, a karty rozszerzające (kolejne porty komunikacyjne) kosztują 395-1095 USD.


TOP 200