Routery dla NetWare

Firma Livingstone Enterprise Inc. zamierza poszerzyć ofertę swoich routerów z serii PortMaster. Nowe modele można będzie instalować w sieciach NetWare.

Firma Livingstone Enterprise Inc. zamierza poszerzyć ofertę swoich routerów z serii PortMaster. Nowe modele można będzie instalować w sieciach NetWare. Mają one możliwości wykonywania takich funkcji jak: realizowanie odległych połączeń komutowanych, filtrowanie połączeń oraz ochrona sieci przed nieuprawnionym dostępem. umożliwią też przesyłanie pakietów sieci NetWare (protokół IPX) w sieciach z protokołem TCP/IP. Będzie tu wykorzystana technika tzw. tunelingu (metoda zagnieżdzania jednego protokółu komunikacyjnego w innym).

Ceny routerów w zależności od modelu wynoszą 2495-3750 USD, a karty rozszerzające routera dzięki którym można dodawać kolejne porty komunikacyjne, kosztują 395-1095 USD.


TOP 200