RouterTester dla IPv4 i IPv6

Nowe oprogramowanie Agilent Technologies, wchodzące w skład rodziny RouterTester, umożliwia zintegrowane testowanie ruchu sieciowego w nowym standardzie IPv6 i obecnym IPv4 w zakresie przepustowości do 10 Gb/s, przyspieszając opracowywanie nowych urządzeń i usług dla sieci Internet.

Nowe oprogramowanie Agilent Technologies, wchodzące w skład rodziny RouterTester, umożliwia zintegrowane testowanie ruchu sieciowego w nowym standardzie IPv6 i obecnym IPv4 w zakresie przepustowości do 10 Gb/s, przyspieszając opracowywanie nowych urządzeń i usług dla sieci Internet.

Obecnie ruch w sieci Internet jest oparty na protokole IPv4, charakteryzującym się ograniczeniem adresacji do 32 bitów. Coraz większy popyt na bezprzewodowe adresy internetowe, jak również zainteresowanie integracją łączności internetowej w samochodach i wszelkiego typu aplikacjach bezprzewodowych, spowoduje w konsekwencji przekroczenie podaży dostępnych adresów IPv4. IPv6 eliminuje zarówno te, jak i inne ograniczenia standardu IPv4, dzięki zwiększeniu szerokości adresów do 128 bitów.

Zobacz również:

W ubiegłym roku firma Agilent zaprezentowała system umożliwiający testowanie parametrów "tunelowanego" ruchu IPv6. Nowe oprogramowanie IPv6, opracowane dla platformy RouterTester, dostarcza możliwość generacji i analizy szybkiego ruchu sieciowego dla wszystkich najważniejszych protokołów routingu działających na bazie IPv6, w tym BGP, OSPF, RIP i IS-IS.

Strumienie ruchu IPv4 i IPv6 mogą być generowane na wszystkich portach testowych jednocześnie. Statystyki parametrów generowane w czasie rzeczywistym, w tym przepustowości, opóźnień i utraty pakietów, mogą być analizowane przy pełnej szybkości transmisji. Nowe oprogramowanie umożliwia wykorzystanie NDP (Neighbor Discovery Protocol) i IPV6CP (Internet Protocol Version 6 Control Protocol) dla uproszczenia i skrócenia czasu inicjalizacji testów. Dostępny jest także rozszerzony zestaw dekoderów protokołów.

W tym roku Agilent planuje dodanie testów zgodności z IPv6, pozwalających na uruchomienie automatycznych procedur testowych badających zgodność implementowanych protokołów ze specyfikacjami standardu. Tunelowanie IPv6 ponad IPv4 oraz obsługa MPLS i VLAN dla wszystkich dostępnych interfejsów linii, od Ethernet 10/100 do OC-192 POS, zostaną wprowadzone w następnej kolejności.

Opracował: Witold Podgórski


TOP 200