Router w standardzie

Alcatel Speed Touch 570, bezprzewodowy router/modem ADSL uzyskał certyfikat Wi-Fi, przyznawany przez Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

Alcatel Speed Touch 570, bezprzewodowy router/modem ADSL uzyskał certyfikat Wi-Fi, przyznawany przez Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

Wi-Fi (Wireless Fidelity) to standard dla urządzeń bezprzewodowych, współpracujących w sieci LAN. Organizacja WECA została założona w celu promowania jednego standardu szybkich, bezprzewodowych sieci lokalnych Ń IEEE 802.11b High Rate.


TOP 200