Rośnie zatrudnienie w USA

Liczba nowych miejsc pracy w USA wzrosła w październiku br. o 166 tys. - jest to dwa razy więcej niż spodziewali się analitycy.

Ten szybki wzrost może oznaczać powrót dobrej kondycji amerykańskiej gospodarki, mimo kryzysu w branży nieruchomości, kredytów hipotecznych i wysokich cen ropy naftowej.

Zamówienia w amerykańskim przemyśle wzrosły o 0,2% we wrześniu 2007 r. wobec sierpniowego spadku o 3,5%.

Zobacz również:

  • Nowy członek zarządu Microsoft
  • Google przesuwa moment powrotu do biur na przyszły rok

Nowe miejsca pracy powstały głównie w sektorze profesjonalnych usług, edukacji i opieki zdrowotnej, natomiast w branży produkcji i budowlanej zatrudnienie zmalało.

Stopa bezrobocia wyniosła w USA w październiku 4,7%. Dla porównania, w strefie euro we wrześniu stopa bezrobocia wyniosła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 7,4%, zaś w całej Unii Europejskiej 7% wobec 7,1% miesiąc wcześniej.


TOP 200