Rośnie sprzedaż i bezrobocie

W pierwszej połowie br. tempo wzrostu polskiej gospodarki wyniosło 0,6%.

Główny Urząd Statystyczny podsumował trzy pierwsze kwartały br. We wrześniu br. sprzedaż detaliczna wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 4,7%, zaś w porównaniu z sierpniem br. spadła o 2,7%.

Po trzech kwartałach 2002 r. produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 6,7% wyższym niż przed rokiem (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym - odpowiednio o 4,2%). Produkcja przemysłowa przekroczyła poziom uzyskany w analogicznym okresie ub. roku o 0,5%. Wydajność pracy zwiększyła się o ok. 7%, przy niższym o 6,1% przeciętnym zatrudnieniu.

Zobacz również:

  • Jak zamieniać dane w strategię biznesową
  • Świetna sprzedaż laptopów w pierwszym kwartale 2021

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia realne brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 4,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie we wrześniu br. wzrosło bezrobocie - do 17,6% z 17,5% w sierpniu br. Bez pracy pozostawało 3,11 mln osób, czyli o 192,2 tys. więcej niż przed rokiem.

Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) w okresie ośmiu miesięcy br. wyniósł 103,4 mld zł, a import - 141,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 7,6%, a import - o 4,9%. Obroty zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 37,9 mld zł, wobec minus 38,7 mld zł przed rokiem.

Deficyt budżetu państwa na koniec III kw. br. wyniósł 29755,4 mln zł, czyli 74,4% kwoty założonej w ustawie budżetowej na cały rok. W pierwszej połowie br. tempo wzrostu polskiej gospodarki wyniosło 0,6%. Rząd swój projekt przyszłorocznego budżetu oprał o założenie, że Produkt Krajowy Brutto wzrośnie o 3,5%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200