Rośnie rola korporacyjnego oprogramowania open source

Red Hat opublikował raport dotyczący statusu korporacyjnych narzędzi open source, zastosowania tego typu oprogramowania oraz opiniach użytkowników. Przedstawiamy najciekawsze wnioski zawarte w raporcie „2021 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report”.

Open source

Z raportu wynika, że cyfrowa transformacja wciąż zyskuje na znaczeniu i oprogramowanie open source odgrywa tu dominującą rolę. Większość respondentów (53%) uważa, że cyfrowa transformacja jest istotnym celem stosowania korporacyjnego oprogramowania open source — czyli w ciągu dwóch lat współczynnik ten wzrósł o 11 punktów procentowych. Podobnie ma się sprawa w przypadku tworzenia aplikacji.

Najważniejszy wniosek zawarty w raporcie brzmi: tego typu narzędzia są po prostu lepszej jakości. I to jest generalna oraz najważniejsza opinia wyrażana przez zwolenników oprogramowania open source.

Zobacz również:

  • Microsoft pokazał kontrowersyjne narzędzie zdolne tworzyć animowane przekazy deepfake

Dobrze łączy się to z drugą w kolejności wymienianą zaletą, jaką jest dostęp do innowacji. Łącznie te zalety wymienione przez szefów działów informatycznych w ankiecie wskazują na to, że postrzegają oni technologie open source jako sposób na uzyskanie nowoczesnego oprogramowania, które mogą w sposób odpowiedzialny wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach.

Trzecią w kolejności wskazaną przez respondentów zaletą oprogramowania open source, jest bezpieczeństwo. Po pierwsze, bezpieczeństwo to gorący temat. Po drugie, wpływ dostępności kodu źródłowego na bezpieczeństwo oparty na analogiach z systemami bezpieczeństwa fizycznego był (i czasami wciąż jest) przedmiotem dyskusji.

Tak więc przekonanie, że kod open source wiąże się z ryzykiem, powoli odchodzi w przeszłość. W gruncie rzeczy oprócz 30% respondentów, którzy uważają większe bezpieczeństwo za jedną z trzech największych zalet korporacyjnego oprogramowania open source, 87% respondentów uważa to oprogramowanie za tak samo bezpieczne jak oprogramowanie zastrzeżone lub nawet bezpieczniejsze.

Aż 84% respondentów twierdzi, że korporacyjne oprogramowanie open source „stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa w mojej organizacji”. Ok. 75% twierdzi, że ufa korporacyjnemu oprogramowaniu open source, ponieważ przechodzi ono rygorystyczny proces kontroli i testów komercyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości kodu.

Z podsumowania trzech lat badań firmy Red Hat, dotyczących korporacyjnego oprogramowania open source, wyłania się jasny obraz. Liderzy działów informatycznych uważają oprogramowanie open source za lepszy rodzaj oprogramowania, charakteryzujący się wyższą jakością, większą innowacyjnością, a nawet większym bezpieczeństwem niż oprogramowanie zastrzeżone.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200