Rosnące ekstranety

W tym roku ekstranety zaczną wypierać systemy EDI w prowadzeniu handlu elektronicznego.

W tym roku ekstranety zaczną wypierać systemy EDI w prowadzeniu handlu elektronicznego.

Taki wniosek zawarto w najnowszym raporcie "Moving Business Online", opracowanym wspólnie przez firmy Novell i Gartner Group. Szybki wzrost wykorzystania ekstranetów doprowadzi do sytuacji, w której do końca 1999 r. ponad 40% wielkich przedsiębiorstw europejskich będzie stosować ekstranety do komunikacji z klientami i dostawcami. Transakcje zawierane elektronicznie będą stanowiły coraz większą część działalności większych firm. Ekspansja przypadnie jednak na nowo powstałe technologie, wywodzące się z intranetów i Internetu, natomiast procentowy udział transakcji EDI (Electronic Data Interchange) - znanych od wielu lat i posługujących się sztywnym zestawem komunikatów - będzie szybko malał. Raport "Moving Business Online" opracowano na podstawie analizy konkretnych firm europejskich wdrażających u siebie sieci ekstra- i internetowe. W raporcie zwrócono jednak uwagę, że Europa pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi także w przypadku budowy ekstranetów.

Udział Novella w powstaniu raportu wynikał bezpośrednio z zainteresowania tej firmy rosnącym rynkiem ekstranetów. BorderManager, NDS, NetWare, GroupWise to podstawowe produkty znajdujące się w ofercie Novella, które mogą być stosowane w budowie ekstranetów.

--------------------------------------------------------------------------------

Pojęcie ekstranet istnieje od niedawna. Ekstranet to naturalne rozwinięcie koncepcji intranetów - wewnętrznych sieci zbudowanych z wykorzystaniem technologii internetowych (przede wszystkim mechanizm WWW). Gdy firmy łączą firmowe intranety sprzęgnięte z własnymi systemami finansowo-księgowymi i transakcyjnymi w obszarze danego łańcucha dostaw (kolejne przedsiębiorstwa na drodze wytwarzania danego produktu czy usługi), to powstaje ekstranet. Staje się on wtedy medium do prowadzenia handlu elektronicznego.


TOP 200