Rola działu zakupów coraz ważniejsza w cyfryzacji firm

Jak przebiegała transformacja cyfrowa w pandemii? Jakie były strategie cyfrowe polskich firm? I jaka w rozwoju przedsiębiorstw była rola rozwiązań IT, a także działów zakupów? Na te i inne pytania odpowiada "Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce", kompleksowy raport na 2022 r. opracowany przez Dell Technologies we współpracy z SpotData.

Jak przekonuje Krzysztof Ducal, dyrektor ds. sprzedaży w Dell Technologies, od początku 2020 r. widoczne jest duże przyspieszenie procesów cyfryzacji. „Możemy odważnie stwierdzić, że dziś każda firma jest w gruncie rzeczy firmą IT. To na tej części biznesu opiera się często funkcjonowanie całych organizacji" - zauważa.

Z raportu jasno wynika, że o ile wcześniej głównym punktem procesu zakupowego była redukcja kosztów, tak obecnie główny cel zakupów powinien odnosić się do odporności biznesowej. „Stabilność relacji z partnerami biznesowymi, ograniczanie ryzyka i bezpieczeństwo cybernetyczne są bardziej istotne niż kiedykolwiek" - podkreśla Krzysztof Ducal.

Rola działów zakupów staje się kluczowa. Co się zmienia?

W proces zamówień rozwiązań IT zawsze zaangażowanych jest kilka działów. Konkretni specjaliści zwykle zgłaszają swoje potrzeby, następnie są one konsultowane z menedżerami, a później trafiają jeszcze do działów finansowych i IT. To bardzo ważny proces, a optymalne decyzje maksymalizują korzyści dla całej firmy.

W czasie pandemii Covid-19 rola działów zakupów stała się wyraźnie trudniejsza. Pojawił się bowiem kryzys łańcuchów dostaw, gdzie trudności w dostarczaniu komponentów oraz braki kluczowych czynników produkcji były dużymi wyzwaniami dla płynności działania wielu firm. Przez ten czas odpowiedni specjaliści zyskali większą wiedzę i doświadczenie. Obecnie, gdy w omawianym przez nas badaniu zapytano o kluczowe umiejętności, jakie powinien mieć specjalista ds. zakupów IT, ankietowani wskazali przede wszystkim znajomość zagadnień związanych z obszarami zakupów, logistyki i dystrybucji oraz nieustanne utrzymywanie relacji z dostawcami.

Biorąc pod uwagę, że proces zamówień staje się dziś coraz bardziej złożony, a obecna sytuacja geopolityczna i przedłużająca się pandemia jeszcze bardziej utrudniają działania operacyjne, rola specjalistów ds. zakupów staje się kluczowa w wielu organizacjach. Sprzęt IT odgrywa krytyczną wręcz rolę w cyfryzacji, więc niezbędne są odpowiednie procesy i procedury, aby wszystkie prace przebiegały bezproblemowo.

Z raportu wynika również, że bardzo istotne jest odpowiednio skonstruowane partnerstwo z dostawcą rozwiązań. Utrzymywanie dobrych kontaktów i relacji kupującego z dostawcą, począwszy od procesu negocjacji, powinno być bardzo istotnym elementem całego procesu zakupowego. Według większości respondentów, etap realizacji zamówienia i okres wykorzystania sprzętu oraz etap identyfikacji potrzeb i dostępnych możliwości oraz przygotowania do przetargu są kluczowymi elementami decydującymi o jakości współpracy z wendorem.

Przy zamawianiu sprzętu IT najważniejszym kryterium jest – co łatwo zgadnąć – cena. Na kolejnych miejscach znalazły się zapewnienie niezawodności sprzętu (okres gwarancji), termin realizacji zamówienia oraz usługa end-to-end i merytoryczne wsparcie ze strony dostawcy.

Rola działu zakupów coraz ważniejsza w cyfryzacji firm
W jakim obszarze cyfryzacja będzie miała największe znaczenie w najbliższych latach?

Czy polska branża zgadza się z twierdzeniem, że źródłem finansowania rozwiązań IT nie będą koszty ogólne, które są utrzymywane pod kontrolą i niekiedy obniżane, ale koszty związane bezpośrednio z generowaniem przychodu?

Pobierz raport


W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200