Rok pełen inwestycji

Inwestycje w system

W ostatnich dwóch latach system TETA Constellation zyskał m.in. nowe funkcjonalności w zakresie działalności e-commerce i rozbudowany moduł rekrutacji masowej. Znaczące zmiany objęły również moduł produkcji oraz funkcjonalność systemu w zakresie analityki biznesowej. Głównym celem przyświecającym zmianom w zakresie modułu wspierającego produkcję ma być implementacja nowoczesnych metod zarządzania i sterowania produkcją. "Chcemy w większym niż do tej pory stopniu zaistnieć i zadomowić się na rynku rozwiązań dedykowanych dla przedsiębiorstw produkcyjnych" - mówi Jerzy Krawczyk. Dotychczasowe funkcje systemu w zakresie analityki biznesowej zostaną częściowo przeniesione do poszczególnych modułów operacyjnych systemu TETA Constellation. Natomiast możliwości modułu zostaną rozbudowane w stronę strategicznego wspomagania decyzji.

W zakresie rozwiązań kadrowo-płacowych TETA skupia się na rozwoju funkcjonalności z zakresu miękkiego HR. "W obszarze kadrowo-płacowym stosunkowo trudno wymyślić coś nowego. Nie oznacza to jednak, że osiadamy na laurach. Cały czas doskonalimy możliwości systemu. W minionym roku do swojej oferty włączyliśmy także usługi konsultingowe w obszarze miękkiego HR i zamierzamy jeszcze bardziej skupić swoje działania na tym obszarze" - mówi Jerzy Krawczyk. Według niego, TETA od wielu lat silnie zaznacza swoją obecność na rynku HR i systematycznie dąży do uzyskania pozycji zdecydowanego lidera w tym segmencie.

Bliżej z partnerami

Strategiczne plany rozwoju platformy TETA Constellation zakładają zacieśnienie współpracy z partnerami handlowymi. Jej warunki mają zakładać m.in. większy niż dotychczas udział firm partnerskich w rozwój funkcjonalności systemu. "Generalnie, poprzez naszych partnerów szukamy wąskich, wertykalnych segmentów rynku. Budując alianse strategiczne chcemy wykorzystać kontakty i know-how naszych partnerów. Doceniamy to, że są partnerzy, którzy mają kontakty w wąskich specjalizacjach i potrafią dobrze przygotować nasz system do specyfiki różnych sektorów. Druga grupa partnerów to tacy, którzy przy okazji są dystrybutorami innych rozwiązań specjalistycznych - wspólnie z nimi chcemy stworzyć kompleksową ofertę i wykorzystać efekt synergii" - mówi Jerzy Krawczyk. W gronie bardziej specyficznych segmentów rynku, na które wprowadzany jest odpowiednio zmodyfikowany system TETA Constellation, Jerzy Krawczyk wymienia m.in. uczelnie wyższe i branżę medyczną.

W bliższej współpracy z partnerami pomóc ma opracowanie nowych rozwiązań pozwalających na uproszczenie procesów związanych z rozszerzaniem funkcjonalności systemu ERP firmy TETA. "Myślimy nad projektem ochrzczonym nazwą TETA Orbita. Nawiązanie do kosmosu i konstelacji jest tu nieprzypadkowe. Chcemy stworzyć narzędzie umożliwiające dużo łatwiejsze dokonywanie zmian w systemie TETA Constellation przez zewnętrznych partnerów" - mówi prezes TETY.


TOP 200