Rok handlu elektronicznego

IDC przewiduje, że w tym roku najszybszy wzrost nastąpi na rynku technologii internetowych.

IDC przewiduje, że w tym roku najszybszy wzrost nastąpi na rynku technologii internetowych.

Według badań International Data Corporation (IDC), rynek informatyczny w tym roku ulegnie znacznym zmianom, ponieważ większość firm uwzględni w swych planach wykorzystanie Internetu jako nowej metody kontaktu z klientem. IDC przewiduje, że w br. wartość nabywanych produktów i usług informatycznych na świecie wyniesie ponad 700 mld USD.

Zdaniem analityków, w br. wartość zakupów technologii informatycznych wzrośnie o 12,3%. Wskaźnik ten jednak od dwóch lat wykazuje tendencję malejącą (1995 r. - 14,5%, 1996 r. - 14,1%). Przyszły rok będzie także kolejnym rokiem, w którym zmniejszy się wzrost rynku komputerów PC. Specjaliści z IDC uważają, iż globalne wydatki przeznaczone na sprzęt PC wzrosną tylko o 15,5%, tj. 182 mld USD. Wzrost wydatków ponoszonych na sprzęt PC w ub.r. wyniósł 20%, a w 1995 r. aż 32%.

W większym stopniu zainteresowanie firm skoncentruje się na technologiach internetowych. W miarę rozwoju elektronicznego handlu, klienci chętniej niż dotychczas będą korzystać z możliwości przeprowadzania transakcji finansowych poprzez sieć. W ub.r. wartość transakcji przeprowadzonych w Internecie wyniosła ok. 3 mld USD, z czego ponad jedna trzecia zakupów zrealizowana została poprzez WWW. Zdaniem analityków, w br. liczba użytkowników WWW wzrośnie do 68 mln, a 90% największych firm posiadać będzie własne witryny w pajęczynie. Tym samym wartość transakcji realizowanych za pośrednictwem WWW zwiększy się o 400%, a do 2000 r. osiągnie wartość 100 mld USD. Dotychczas usługi te rozwijają się najszybciej w USA i Europie Zachodniej. Jako "nie zagospodarowane" rynki autorzy raportu uznali Azję, Europę Centralną i Amerykę Południową.

Przedstawiciele firmy analitycznej uważają, iż wydatki ponoszone na technologie informatyczne w odniesieniu do ekonomii globalnej wzrosną w tym roku z 2,2 do 2,5% oraz 3-4% w ciągu najbliższych 10 lat. Duże amerykańskie koncerny w przyszłym roku napotkają coraz większą konkurencję ze strony firm japońskich, takich jak: Toshiba, Sharp, Fujitsu. IDC przewiduje, że na popularyzacji Internetu w br. najwięcej zyskają: Microsoft, Dell, Cisco, Oracle i IBM.


TOP 200