Rok 2013 w IT - czas chmury, big data i wszechobecnego internetu

Strategiczne Big Data

Wiadomo już, że koncepcja pojedynczego firmowego "magazynu" na wszystkie wykorzystywane w przedsiębiorstwie dane jest martwa - do realizowania zadań związanych z przechowywaniem informacji niezbędne jest podejście kompleksowe. Dziś takim "magazynem" jest cały zestaw rozwiązań: systemy do zarządzania treścią, wyspecjalizowane serwery, systemy storage, a także towarzyszące im usługi związane z wyszukiwaniem, katalogowaniem i zabezpieczaniem informacji.

Rozbudowana analityka

Rozwój technologii sprawił, że obecnie jesteśmy w stanie przeprowadzać kompleksowe analizy i symulacje przed podjęciem praktycznie każdej operacji biznesowej. Wkrótce takie działania będzie można przeprowadzać nie tylko w centrach danych, ale również na urządzeniach mobilnych, co otworzy przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości przeprowadzania analiz i symulacji praktycznie zawsze i wszędzie. Wyobraźmy sobie możliwość przeprowadzania w locie analizy trendów sprzedaży, planowania działań operacyjnych, promocji, przejęć itp. Warto również wspomnieć o dalszym udoskonalaniu mechanizmów wyszukiwawczych, np. narzędzi do przeszukiwania nieustrukturyzowanych danych.

Zobacz również:

  • Microsoft integruje Bing z generatorem obrazów DALL-E
  • General Motors planuje zastąpić instrukcje obsługi ChatemGPT
  • Współzałożyciel LinkedIn wychodzi z zarządu OpenAI

Popularyzacja przetwarzania w pamięci

Dzięki tej technologii operacje obliczeniowe, których jeszcze niedawno trwały godzinami, mogą zostać wykonane w minuty lub nawet sekundy - a to otwiera przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości (np. dostarczanie owych operacji w formie usług świadczonych w czasie rzeczywistym). Możliwe jest wykonanie milionów operacji w setne części sekundy, co pozwoli na błyskawiczne wykrywanie nowych zjawisk, korelacji, trendów itd. Taka wiedza jest dla dużych firm bezcenna, bo pozwala na błyskawicznie podejmowanie decyzji, planowanie działań itp. Analitycy spodziewają się, że usługi oparte na przetwarzaniu w pamięci będą w najbliższym czasie szybko się popularyzowały - ich zdaniem w ciągu najbliższych dwóch lat co najmniej kilku dużych graczy zainteresuje się tym segmentem. Ich wdrażanie nie jest oczywiście łatwe, ale rynek wydaje się na tyle dojrzały, by wiele firm mogło zacząć korzystać z tej technologii.

Prognoza 2012-2017

Oprócz corocznych prognoz trendów, Gartner przewiduje również długoterminowo. Oto najważniejsze - zdaniem analityków firmy - zjawiska IT na najbliższe pięć lat:

1. Rozwiązania zapewniają ciągłość funkcjonowania systemów - na rynku przetrwa ten, kto będzie w stanie zapewnić klientom stabilność i niezawodność

2. Sieci kontrolowane przez oprogramowanie (Software Defined Networks SDN), umożliwiające programowanie sieci, sterowanie ruchem, a także kontrolę i modyfikację aplikacji uruchamianych w tych sieciach

3. Big Data i Storage - ten segment będzie wciąż rosnąć (szczególnie sektor danych nieustrukturyzowanych), ale temu wzrostowi musi towarzyszyć optymalizacja wszystkich aspektów funkcjonowania takich rozwiązań (m.in. usprawnienie deduplikacji, priorytetyzowania danych, zużycia energii itp.).

4. Chmury hybrydowe - rozwiązania łączące w sobie zalety technologii cloud computing oraz innych metod przetwarzania danych.

5. Koniec sztywnego podziału na klienta i serwer - w nowym paradygmacie IT system operacyjny może być zainstalowany na desktopie lub serwerze - i z tej maszyny przesyłany na inne urządzenie, na którym aktualnie jest potrzebny. Wszystko zależeć będzie od potrzeb i preferencji użytkownika.

6. Internet przedmiotów - świat, w którym wszystkie urządzenia (nie tylko komputerowe) są wyposażone w różnego rodzaju sensory i możliwość przesyłania danych. Wszystko komunikuje się ze wszystkim, co stwarza zupełnie nowe zastosowanie i scenariusze interakcji.

7. Popularyzowanie się wirtualnych data center, które dzięki nowym technologiom i materiałom staną się bardziej elastyczne i wydajne.


TOP 200