Rok 2013 w IT - czas chmury, big data i wszechobecnego internetu

Aplikacje mobilne i HTML5

Kolejnym ważnym zjawiskiem ma być upowszechnianie się technologii, która przez wiele osób postrzegana jest jako kolejny etap rozwoju internetu - chodzi o najnowszą wersję HTML. Popularyzowanie się HTML5 może być dla wielu firm szansą na dostosowanie się do nowych realiów programistycznych, tzn. postępującego różnicowania platform i technologii deweloperskich. Nie znaczy to, oczywiście, iż możliwe będzie skupienie się wyłącznie na tym rozwiązaniu - analitycy sugerują, że każda większa firma zajmująca się IT powinna stosować co najmniej trzy różne mobilne architektury dla aplikacji B2C oraz B2E. Dominować będzie sześć technologii: natywna, specjalna, hybrydowa, HTML5, Message oraz No Client, aczkolwiek można się spodziewać stopniowego odchodzenia od paradygmatu aplikacji natywnych na rzecz oprogramowania webowego, wykorzystującego HTML5. Aplikacje natywne oczywiście z rynku nie znikną - to one wciąż będą oferowały najlepiej dopracowany interfejs i najbardziej rozbudowane funkcje. Ale tworzenie aplikacji w HTML5 będzie wygodniejsze i tańsze, a to powinno stymulować wzrost popularności tej technologii.

Chmura odmieniana przez wszystkie przypadki

Cloud computing jest zjawiskiem, które w przypadku podobnych zestawień jest regularnie wymieniane od co najmniej kilku lat. Ale trudno się temu dziwić, bo to naprawdę przełomowa technologia, która w zasadniczy sposób zmienia to, jak korzystamy z nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Zobacz również:

  • Microsoft integruje Bing z generatorem obrazów DALL-E
  • General Motors planuje zastąpić instrukcje obsługi ChatemGPT
  • Współzałożyciel LinkedIn wychodzi z zarządu OpenAI

W tym roku powinniśmy przede wszystkim spodziewać się szczególnie wyraźnego popularyzowania się niektórych odmian tej technologii. W przypadku dużych organizacji analitycy wymieniają tu przede wszystkim chmury hybrydowe, zaś w przypadku użytkowników indywidualnych - chmurę osobistą (na to pojęcie składać się będzie zestaw usług, urządzeń i zasobów, które razem utworzą na centrum aktywności "technologicznych" użytkownika domowego).

Na znaczeniu będą również zyskiwać usługi związane z technologiami chmurowymi, np. chmurowe usługi brokerskie, hostowane chmury prywatne, chmury mobilne itp. Wszystko to sprawia, że dla dużych organizacji priorytetem na rok 2013 powinno być stworzenie strategii tworzenia i wdrażania wprowadzania rozwiązań chmurowych oraz zapewnienia ich kompatybilności i integracji z firmowymi systemami IT.

Internet przedmiotów

Jeszcze niedawno zjawisko znane jako "Internet of things" wydawało się odległą przyszłością, ale idea ta jest już obecna w wielu dziedzinach życia. Podstawą jej funkcjonowania są technologie wykorzystane w urządzeniach mobilnych, czyli najróżniejsze sensory, systemy rozpoznawania obrazu, NFC czy systemy transmisji danych. W tym świecie miano urządzeń mobilnych zyskują nie tylko smartfony i tablety, ale także wszystkie sprzęty, które potrafią wysyłać, odbierać i wykorzystywać informacje - zegarki, sprzęt AGD i RTV, systemy reklamy wizualnej, samochody itp. W tym układzie pewne operacje mogą być planowane i wykonywane bez udziału człowieka - można wyobrazić sobie sytuację, w której np. robot sprzątający automatycznie zamawia (via system ERP) niezbędne mu materiały eksploatacyjne, które inny robot samodzielnie mu dostarczy. W "Internecie przedmiotów" przed administratorami pojawią się zupełnie nowe wyzwania, np. zapewnienie kompatybilności i sprawnej współpracy wszystkich elementów i przewidywanie wszystkich możliwych scenariuszy współpracy urządzeń.

Rok 2013 w IT - czas chmury, big data i wszechobecnego internetu

TOP 200