Rodan dla KPWiG

Rodan Systems podpisał kontrakt na wykonanie Elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku ESNaR dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Środki na realizację systemu pochodzą z funduszu PHARE, z programu liberalizacji przepływu kapitału.

Rodan Systems podpisał kontrakt na wykonanie Elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku ESNaR dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Środki na realizację systemu pochodzą z funduszu PHARE, z programu liberalizacji przepływu kapitału.

Celem realizacji systemu jest stworzenie informacyjnej bazy danych o rynku papierów wartościowych w Polsce i dostarczenie narzędzi umożliwiających monitorowanie i nadzorowanie rynku oraz informowania jego podmiotów. System będzie umożliwiał gromadzenie i utrzymywanie danych w bazie, analizę zgromadzonych danych na żądanie oraz udostępnianie informacji z bazy.

Zobacz również:

  • KE potwierdza, że dane wymieniane między Europą i Koreą Południową są bezpieczne
  • Polska technologia 5G idzie w świat

System ESNaR składać się będzie z centralnego repozytorium danych oraz z 9 aplikacji wspomagających wykonywanie merytorycznych zadań poszczególnych departamentów Komisji, takich między innymi jak: Monitorowania Emitentów, Nadzoru nad Inwestorami, Publikacji Informacji. Aplikacje te pozwalają m.in. na kontrolę nad posiadaczami dużych pakietów akcji poprzez monitorowanie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych, gromadzenie i analiza sprawozdań finansowych emitentów, prezentowanie opinii i wyjaśnień Komisji w kwestiach prawnych i innych.

Jądro systemu stanowi oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects Portal będące własnością Rodan Systems. Stanowi on mechanizm zarządzania zawartością bazy informacji. System będzie zintegrowany z systemem Emitent, przekazującym informacje od emitentów papierów wartościowych do Komisji, oraz systemem Giełdy Papierów Wartościowych Warset.

Dodatkowo ESNaR będzie umożliwiał stworzenie bazy wiedzy korporacyjnej dostępnej w sieci wewnętrznej Komisji. Wydzielone informacje będą dostępne, wraz z mechanizmami wyszukiwania informacji, także wszystkim zainteresowanym (dostęp za pośrednictwem Internetu).

Więcej informacji:

http://www.rodan.pl

Rodan Systems S.A.

ul. Puławska 465

02-844 Warszawa

tel. (22) 643 92 08

fax (22) 643 92 10

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200