Rodan System dla pracy

Zamknięty przetarg na wykonanie Pilotowego Systemu Zarządzania Dokumentami i Przebiegiem Pracy dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wygrała firma Rodan System. Jako jedyna polska firma - obecna w przetargu pokonała 13 konkurentów. Przedsięwzięcie jest elementem procesu informatyzacji całego ministerstwa.

Zamknięty przetarg na wykonanie Pilotowego Systemu Zarządzania Dokumentami i Przebiegiem Pracy dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wygrała firma Rodan System. Jako jedyna polska firma - obecna w przetargu pokonała 13 konkurentów. Przedsięwzięcie jest elementem procesu informatyzacji całego ministerstwa.

Projekt systemu będzie wykonany na bazie metodyki OMT (Object Modelling Technique) przy wykorzystaniu oprogramowania CASE - Object Team z Cadre.

Proponowane rozwiązanie oparto na opracowanym przez Rodan System środowisku automatyzacji wykonywania prac biurowych. Cały system powstanie poprzez zintegrowanie IBM FlowMark (przepływ zadań), Lotus Notes oraz Office Objects (przetwarzanie cyfrowych obrazów dokumentów wraz z systemem zarządzania hierarchiczną pamięcią). To ostatnie narzędzie opracowała także firma Rodan System. Jest to biblioteka klas zgodna ze specyfikacją Object Management Group, stworzona pod CA-OpenIngres.

"Podjęliśmy się wykonania całości, wyjąwszy jedynie szkolenia dotyczące Lotus Notes. Do pracy nad systemem włączeni będą informatycy z ministerstwa" - mówi Witold Staniszkis. Wartość całego kontraktu wyniesie ok. 500 tys. ECU i jest finansowana w ramach programu Phare Spread. System ma być gotowy do końca listopada tego roku.

Wcześniej będzie ogłoszony dodatkowy przetarg (na ok. 100 tys. USD), w którym wyłoniony zostanie dostawca sprzętu. Najpierw uruchomi się pilotową instalację w jednym z departamentów ministerstwa. "Rodan System dysponuje odpowiednim potencjałem umożliwiającym realizację tego zadania, a co najważniejsze, firma ta związana jest z naszym krajem" - wyjaśnia Gustaw Pietrzyk, dyrektor departamentu informatyki z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Według Witolda Staniszkisa, systemy realizujące zarządzanie przepływem danych i dokumentów będą podstawowym elementem strategii rozwoju Rodan System. "Wiele firm zna się dzisiaj w Polsce na tworzeniu baz danych, ale system jaki mamy zrealizować dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, pozwoli nam wejść na nie zajętą jeszcze niszę rynkową" - twierdzi Witold Staniszkis.


TOP 200