Riverbed prezentuje platformę integrującą zdalne oddziały przedsiębiorstwa z jego centrum danych

Firma opracowała nową wersję oprogramowania zarządzającego urządzeniami IT ( w tym systemami pamięci masowych) zainstalowanymi w zdalnych oddziałach dużej firmy. Oprogramowanie (zastępujące platformę Granite 2.6) nosi nazwę SteelFusion 3.0. Jak informuje Riverbed, będzie ono zarządzać trzema starszymi urządzeniami (SteelFusion 1160, 1260 i 1360) oraz dwoma nowymi.

Dwa zupełnie nowe, zintegrowane ze sobą urządzenia linii SteelFusion, noszą nazwy SteelFusion Core 3000 (do instalowania w centrach danych) oraz SteelFusion Edge 1360p (do instalowania w zdalnych oddziałach). To platforma, dzięki której wirtualne maszyny mogą być przechowywane w jednostce zainstalowanej w centrum danych, ale wykorzystywać je i zarządzać nimi może zdalny oddział firmy.

Oprogramowanie SteelFusion 3.0 razem z nowymi urządzeniami reprezentują nową konwergentną architekturę, dzięki której zdalne oddziały firmy są tak ściśle zintegrowane z centrum danych, jak nigdy przed tym.

Zobacz również:

Riverbed wcześniej przywiązywał większa wagę do rozwiązań optymalizujących pracę połączeń WAN i zwiększających ich przepustowość. Nowa platforma kładzie większy nacisk na integrowanie wszystkich zasobów IT firmy i na to, aby większość z nich rezydowała w centrali, a zdalne oddziały mogły nimi elastycznie zrządzać. Rozwiązanie takie ma jeszcze jedną niebagatelną zaletę. Zapewnia biznesowych danym dużo większy poziom bezpieczeństwa.

Podstawowa cena urządzenia SteelFusion Core 3000 wynosi 8 tys. USD. W przypadku urządzenia Edge 1360p jest to 8,5 tys. USD. Oba rozwiązania wejdą na rynek w maju br.


TOP 200