Rezygnacja prezesa ABC Data

Wczoraj (31 sierpnia) Rada Nadzorcza spółki dokonała zmian w zarządzie przyjmując rezygnację Marka Sadowskiego ze stanowiska prezesa i członka zarządu.

"Moja rezygnacja miała wyłącznie osobisty charakter i jest związana z prywatnymi planami" - mówi Marek Sadowski. "Nowy Zarząd, który doskonale zna spółkę, będzie konsekwentnie budował jej wartość. Z mojej strony deklaruję, że będę wspierał spółkę i zamierzam pozytywnie odpowiedzieć na ewentualne zaproszenie do Rady Nadzorczej ABC Daty" - dodaje.

Nowym prezesem został Michał Rumiński, dotychczasowy członek zarządu spółki. "ABC Data będzie konsekwentnie realizować strategię budowy pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym celem pozostaje umacnianie pozycji grupy poprzez dalsze akwizycje, wprowadzanie nowych produktów i usług, w tym w szczególności produktów wysokomarżowych oraz zwiększanie naszej obecności we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji" - mówi nowy prezes ABC Data.

Zobacz również:

  • Alphabet rośnie coraz szybciej
  • Nowa prezes Equinix

Decyzją Rady Nadzorczej Wojciech Łastowiecki pozostaje członkiem zarządu ds. sprzedaży, a w skład zarządu weszli ponadto: Tomasz Zatorski - jako członek zarządu ds. finansowych oraz Dobrosław Wereszko - członek zarządu odpowiedzialny za rozwój sprzedaży produktów wysokomarżowych, w tym za własną markę materiałów eksploatacyjnych ABC Data - Colorovo. Dobrosław Wereszko był wcześniej współzałożycielem Inter Mind, producenta i dystrybutora materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, obecnie Black Point.

Firma podała jednocześnie wyniki za I półrocze 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ABC Data wyniosły 1,35 mld zł (1,09 mld zł roku wcześniej). Zysk netto firmy wzrósł zaś o blisko 66% i wyniósł 17,9 mln zł (10,8 mln zł).

Niedawno wyniki finansowe za I półrocze podał jeden z konkurentów ABC Data. Skonsolidowane przychody AB wyniosły 1,9 mld zł (1,6 mld zł), a zysk netto 35,8 mln zł (21,3 mln zł). Firma ma jednak przesunięty rok finansowy i I półrocze zakończyło się 31 grudnia. Z kolei Action podał prognozę wyników na rok 2011. Przychody spółki mają wynieść 2,43 mld zł (2,05 mld zł), a zysk netto 34,1 mln zł (23,3 mln zł).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200