Rezerwy na redukcje

Na skutek słabych wyników Alcatela w trzecim kartale tego roku pracę starci 10 tysięcy osób zatrudnionych w europejskich fabrykach firmy.

Francuski Alcatel w III kwartale odnotował 558 mln euro straty netto. W analogicznym okresie minionego roku firma osiągnęła 297 mln euro zysku. Analitycy prognozowali stratę netto w wysokości 309 mln euro. Obroty Alcatela w minionym kwartale zamknęły się kwotą 5,6 mld euro i były niższe o 17% od wyników z II kwartału. Największy przychód osiągnął dział sieciowy i dział produktów optycznych, który jako jeden z nielicznych przyniósł koncernowi zysk. Stratę wykazał też dział rozwiązań e-biznesowych.

Słabsze niż zakładano wyniki spowodują kolejną redukcję 10 tys. miejsc pracy w europejskich zakładach Alcatela. Na potrzeby restrukturyzacji koncern utworzy dodatkowe rezerwy w wysokości 1,2 mld euro. Zarząd Alcatela spodziewa się, że bieżący rok koncern zamknie stratą na poziomie 5 mld euro. Według kierownictwa firmy przychody ze sprzedaży będą różnić się zaledwie o kilka procent od przychodów z 2000 roku, a wielkość zysku operacyjnego w 2001 roku "zbliży się do progu rentowności".