Rezerwa wobec outsourcingu

Kilka nowych trendów

Na rynku usług outsourcingowych można dziś dostrzec kilka trendów. Po pierwsze banki tworzą swoje centra regionalne i te centra świadczą usługi. W Polsce tworzą je ING, DBNord i Nordea. Ulokowanie wybranych operacji w jednym miejscu ułatwia obliczenie ich kosztów. "Następny logiczny krok to świadoma, poparta analizą decyzja o outsourcingu do zewnętrznego dostawcy, wtedy gdy bank nie może już tego bardziej zoptymalizować we własnym zakresie" - mówi Jacek Kujawa.

Po drugie outsourcing aplikacyjny, a więc tworzenie czy rozwijanie oprogramowania na potrzeby konkretnego banku.

Po trzecie, przekazanie budowy sieci oddziałów poprzez umowy z brokerami lub franczyzę oraz sieci placówek o niskich kosztach. "Były takie lata, że inwestycje w placówki były wstrzymywane - teraz jest odwrotnie. Takie małe oddziały są w pełni zestandaryzowane i łatwe w zewnętrznej obsłudze" - twierdzi Jacek Kujawa. Bank woli przekazać te inwestycje w outsourcing, bo wymaga to od nich zgromadzenia w krótkim czasie znacznych zasobów.

Nieuchronne działanie

Perspektywy dla sektora, nie tylko finansowego, to konkurencja i konsolidacja, rozwój technologii i rozrastająca się infrastruktura IT, offshoring i outsourcing. "Ekspansja banków na nowe rynki czy obszary działania powoduje zmiany w modelach operacyjnych zmuszając zarządy do przedefiniowania sposobu funkcjonowania IT. W takiej sytuacji outsourcing jest opcją, która może wesprzeć i przyspieszyć transformację organizacji" - mówi Jarosław Waśkiewicz, menedżer ds. strategic outsourcing w IBM Polska. Energia na zarządzanie infrastrukturą IT i skomplikowane raportowanie, dzięki outsourcingowi, może zostać skierowana na działania związane z rozwojem, innowacje, nowe produkty.

Jaka zatem będzie przyszłość? Kto wie, może za parę lat bank będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś? Być może to, co dziś bank traktuje jako obszar krytyczny, za parę lat nie będzie miało strategicznego charakteru i powinno zostać przekazane na zewnątrz. Na pewno największy wpływ na przyszły rozwój rynku outsourcingowego będą miały przepisy. Rozwiązania prawne stosowane odnośnie do sprzedaży produktów bankowych (agencja czy pośrednik) przełożone zostały na niektóre typy usług informatycznych, w tym outsourcing. "Czy w dobie globalizacji, centralizacji i offshoringu te regulacje zabezpieczają klientów, tak jak oczekiwał GINB, czy tylko inaczej rozkładają akcenty kosztowe dostarczania usług IT, to temat do szerszej dyskusji" - mówi Jarosław Waśkiewicz. "Do pewnego momentu prawo bankowe w ogóle nie wspominało o outsourcingu - dlatego nie wiadomo było, jak robić, aby było dobrze" - mówi Artur Makowski, menedżer ds. architektury IT w BZWBK.

Nowe prawo bankowe jest już bardziej precyzyjne. "Dzięki wprowadzeniu pojęcia outsourcingu przestaliśmy stąpać po omacku, dostaliśmy wskazówki od regulatora" - dodaje Artur Makowski.


TOP 200