Rewolucja online

Spółki Grupy Generali w Polsce przechodzą największą w historii fazę inwestycji w informatykę. Odpowiednio skonfigurowane IT z biznesem zapewnia firmie przewagę konkurencyjną.

Równolegle z pracami nad portalem, dział IT rozpoczął pracę nad przebudową infrastruktury IT, w taki sposób, aby sprostała ona wymaganiom planowanych systemów na wiele lat w przód. Realizacja tego projektu pozwoliła na przygotowanie platformy dla obecnie tworzonych aplikacji, jak i tych, które powstaną w przyszłości.

Przemysław Pietrzyk, CIO w Grupie Generali

Branża ubezpieczeniowa może nadal kojarzyć się z tonami papierowej dokumentacji, wymagającej żmudnej i czasochłonnej obróbki na wielu etapach - od wypełnienia polisy do jej wprowadzenia do systemu. Obraz ten jednak ulega zmianie w miarę, jak towarzystwa ubezpieczeniowe starają się proste i masowe procesy przyspieszać i optymalizować z pomocą informatyki. "Dostępne dziś na rynku produkty instytucji finansowych są do siebie podobne. O przewadze konkurencyjnej firm decyduje dziś nierzadko prostota obsługi oraz serwis, który - dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii - znacznie przyspiesza proces obsługi klienta, oszczędzając jego czas" - zauważa Artur Olech, wiceprezes zarządu Generali.

Przyjazne i intuicyjne systemy

Generali zdecydowało wykorzystać IT do stymulacji i optymalizacji biznesu, rozpoczynając przed dwoma laty fazę intensywnych inwestycji w IT. Wcześniej miała miejsce integracja systemów IT po przejęciu przez Generali w 2002 r. firmy ubezpieczeniowej Zurich. Generali na polskim rynku rozpoczęło działalność w 1998 r. Zakończone i trwające obecnie projekty IT przypadają na etap, w którym firma po latach intensywnego wzrostu osiągnęła pułap niemal 2 mln klientów. Skala biznesu wymaga więc innych niż wcześniej rozwiązań, w tym także IT. Niektóre z nich, rozpoczęte ponad dwa lata temu, przyniosły już konkretne korzyści. To właśnie wymierne efekty dla biznesu decydują o tym, czy zarząd Generali da zielone światło poszczególnym projektom informatycznym. Biznes oczekuje lepszej obsługi klientów, wzrostu sprzedaży, rentowności, spadku kosztów. Stawia także jeszcze jeden warunek. Wdrażany system IT musi być przyjazny i intuicyjny.

Takie kryteria spełnia Portal Partnera i Klienta Generali. Za jego pomocą agenci i pośrednicy mogą realizować pełen proces wystawienia polisy, czyli sprzedaży ubezpieczeń oraz komunikować się z firmą. Ta grupa użytkowników portalu liczy ponad 8000 osób. Łącznie generują umowy ubezpieczeniowe na kilkaset milionów złotych. Z portalu mogą korzystać także klienci indywidualni. "Nasz agent na spotkania chodzi z teczką, w której zamiast pliku dokumentów trzyma laptopa. Dzięki temu wystawienie polisy trwa szybciej i eliminuje błędy, które są m.in. dużą bolączką ze względu na konieczność szczegółowego raportowania danych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego" - mówi Artur Olech.

Automatyzacja i elektronizacja w ubezpieczeniach

Generali jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce wyposażyło agentów w skanery, którymi sczytywany jest kod 2D Aztec widniejący w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Zawiera on dane o pojeździe i właścicielu. Zeskanowane informacje trafiają od razu do formularza polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, skracając jej wystawienie do nawet 30 sekund.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200