Rewolucja głosowa w sieciach IP

Rozwój sieci telekomunikacyjnych z protokołem IP zmierza w kierunku sieci wielousługowych. Oznacza to, że sieć taka winna obsługiwać ruch generowany przez różne typy aplikacji, oparte na przekazie mowy, danych i sygnałów wideo. Aby sprostać tym wymaganiom są potrzebne inne, bardziej efektywne mechanizmy transportu, sygnalizacji i kontroli transmisji pakietowych IP, przebiegających w czasie rzeczywistym. Kluczową rolę w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości obsługi QoS dla coraz bardziej popularnej usługi VoIP mają nowe architektury Internetu.

Rozwój sieci telekomunikacyjnych z protokołem IP zmierza w kierunku sieci wielousługowych. Oznacza to, że sieć taka winna obsługiwać ruch generowany przez różne typy aplikacji, oparte na przekazie mowy, danych i sygnałów wideo. Aby sprostać tym wymaganiom są potrzebne inne, bardziej efektywne mechanizmy transportu, sygnalizacji i kontroli transmisji pakietowych IP, przebiegających w czasie rzeczywistym. Kluczową rolę w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości obsługi QoS dla coraz bardziej popularnej usługi VoIP mają nowe architektury Internetu.

Tradycyjni operatorzy telekomunikacji, mający na ogół niechętny i konserwatywny stosunek do wprowadzania zmian w istniejących technologiach transmisji, zostali zmuszeni do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób utrzymać oraz pozyskiwać nowych klientów we własnych sieciach telekomunikacyjnych. Ich wieloletnia taktyka, polegająca jedynie na modernizowaniu szkieletu sieci transportowej PDH/SDH w celu realizacji coraz większej liczby rozmów telefonicznych, przestała spełniać oczekiwania użytkowników, potrzebujących coraz większego pasma do transportu danych.

Rys. 1. Współczesna topologia integrowania sieci teleinformatycznych

Rys. 1. Współczesna topologia integrowania sieci teleinformatycznych

Analogowe centrale telefoniczne z tradycyjnym komutowaniem łączy zostały praktycznie wyparte przez bardziej efektywnie działające teleinformatyczne systemy komputerowe z przełączaniem pakietów. Obecnie są one stopniowo zastępowane inteligentnymi węzłami serwerowymi z komunikacją pakietową (coraz częściej IP), połączonymi szybkimi łączami optycznymi wykonanymi w technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).

Nie jest żadną tajemnicą, że stało się to głównie z powodu szybkiego rozwoju Internetu, którego poprawne funkcjonowanie wymaga stosowania nowych technologii szybszego transportu - zarówno w niewielkich komputerowych sieciach prywatnych, jak i w olbrzymich sieciach operatorskich o kontynentalnym zasięgu.

Stan ten stał się bezpośrednią przyczyną przyspieszonego rozwoju telefonii internetowej IP - bardziej u nas znanej jako przekaz głosowy - VoIP (Voice over IP), która rozwinęła się na całym świecie dopiero w ostatnich latach. Funkcjonowanie nowej usługi VoIP, zasady działania oraz podstawowe elementy telekomunikacyjnej infrastruktury sieciowej niezbędne do jej realizacji były już wielokrotnie opisywane w naszym miesięczniku, między innymi w "NetWorld" 5/2000 i 2/2001. Dzisiaj parę słów o innych aspektach związanych z wdrażaniem tej nowoczesnej technologii przekazu.

Zmierzch komutowania głosu

Telefonia internetowa była początkowo stosowana jedynie do transmisji głosu w połączeniach punkt-punkt między dwoma komputerami obsługującymi protokół IP. W szerszym wymiarze telefonia internetowa obsługuje teraz nie tylko połączenia telefoniczne, ale daje możliwość integracji głosu, danych i sygnałów obrazu - przy zachowaniu tej samej infrastruktury sieciowej, charakterystycznej dla współczesnych sieci nowej generacji - NGN (Next Generation Network). Wszystko to za pośrednictwem jednej sieci globalnej z protokołem IP, działającej w czasie rzeczywistym.

Głównym powodem odchodzenia operatorów od transmisji głosowych przez tradycyjne sieci telefoniczne - na rzecz przekazów przez sieci z protokołem IP - są względy ekonomiczne. Firmy i prywatni abonenci konwencjonalnych rozwiązań opartych na komutowaniu łączy czy obwodów (linii) w centralach często płacą wysokie rachunki za międzymiastowe i międzynarodowe rozmowy telefoniczne prowadzone ze swymi oddziałami lub kontrahentami. Wykorzystanie pakietowej sieci rozległej WAN do przesyłania głosu pozwala wielokrotnie zredukować te olbrzymie koszty.

Rys. 2. Ewolucja w kierunku sieci nowej generacji NGN

Rys. 2. Ewolucja w kierunku sieci nowej generacji NGN

Popularności tego rozwiązania nie przeszkodził nawet fakt, że jakość połączeń VoIP odbiega jeszcze od standardów uzyskiwanych w telefonicznych sieciach stacjonarnych, ale każdy rok przynosi w tym sektorze widoczną poprawę. Takie transmisje głosowe mogą bowiem być powszechnie implementowane zarówno w sieciach o charakterze połączeniowym (ATM), jak też w sieciach o bezpołączeniowym trybie pracy - charakterystycznym dla transmisji z protokołem IP. Stąd tak duże zainteresowanie dostawców usług telekomunikacyjnych wszelkimi technologiami pakietowymi transmitującymi głos, a więc: VoIP (Voice over IP), VoFR (Voice over Frame Relay) czy VoATM (Voice over ATM) - dla których duży dystans nie odgrywa istotnej roli w kosztach obsługi połączenia.


TOP 200