Rewolucja Seata

Sprzedaż samochodów Seata będzie wspomagana przez polski system informatyczny.

Sprzedaż samochodów Seata będzie wspomagana przez polski system informatyczny.

Iberia Motor Company SA (IMC), spółka zajmująca się sprzedażą w Polsce samochodów hiszpańskiego Seata, postanowiła wdrożyć zintegrowany system informatyczny. Iberia Motor jest niezależna kapitałowo od Seata, firma mogła więc - inaczej niż w większości przedstawicielstw firm zachodnich - wybrać system polski: Egerię krakowskiego ComArchu SA. Od przyszłego roku zacznie funkcjonować moduł sprzedaży, finansowo-księgowy i analiz. "Początkowo myśleliśmy wyłącznie o usprawnieniu procesu sprzedaży. Po konsultacjach z dostawcą postanowiliśmy jednak wdrożyć kompleksowe rozwiązanie" - mówi Jan Gudaniec, dyrektor finansowy Iberia Motor.

Importer samochodów Seat planuje również udostępnienie każdemu z dealerów dedykowanej strony internetowej. Z wyjątkiem dwóch, wszyscy z 45 partnerów IMC w Polsce mają już dostęp do Internetu. Dotychczas informacje wysyłane były faksem lub pocztą elektroniczną. Obecnie dealerzy będą mogli samodzielnie sięgać do danych, łącząc się z przygotowaną wyłącznie dla nich stroną WWW. Znajdą się tam m.in. informacje o stanie ich zamówień i wielkości pozostałego kredytu kupieckiego. Na osobnej, ogólnie dostępnej stronie natomiast mają być umieszczane informacje o wszystkich znajdujących się w magazynie samochodach.

Zintegrowany system umożliwi szybsze i dokładniejsze planowanie zamówień kierowanych do fabryki w Barcelonie z półrocznym wyprzedzeniem. "Nowa aplikacja pozwoli na łatwe i szybkie sprawdzenie, które modele sprzedają się najlepiej, a także zamówienie zawczasu odpowiedniej ich partii" - twierdzi Jan Gudaniec.

Iberia Motor Company, zatrudniający ponad 70 osób, nie ma określonego budżetu na informatykę ani wydzielonego departamentu informatyki. Wydatki na ten cel związane są zawsze z konkretnymi potrzebami. Z roku na rok, jak przyznają przedstawiciele spółki, są one coraz większe. Koszt obecnego projektu szacowany jest na 200-250 tys. USD.

Zakup nowego systemu spowodowany jest dwoma faktami. Po pierwsze - niewydolnością dotychczas stosowanych rozwiązań, stworzonych w Excelu. Po drugie - zmianami w zasadach funkcjonowania centrali Seata.

Wraz z wprowadzeniem nowego modelu S5 ma się zmienić stosowany system logistyczny. Firma obiera podobny model do używanego przez Volkswagena. Do tej pory sprzedawane auta były opisywane na podstawie ponad 16 tys. typów handlowych. W momencie zmiany dowolnego drobiazgu, np. takiego jak kształt kierunkowskazu, automatycznie zmieniał się typ samochodu i jego kod. "Obecnie wprowadzamy typy homologacyjne, na które składać się ma tzw. samochód bazowy wraz z wybranymi przez klienta dodatkami. Od ich liczby będzie zależeć cena samochodu" - mówi Wiesław Mazur, kierownik działu sprzedaży w Iberia Motor Company SA. Do czasu całkowitego przejścia na nową formę sprzedaży mają być stosowane równolegle dwa systemy.


TOP 200