Retusz czy rewolucja?

Czy był to rok Intranetu? Chyba można tak powiedzieć. Ta nowa technologia rozwinęła się równie niespodziewanie i gwałtownie jak sama sieć globalna.

Czy był to rok Intranetu? Chyba można tak powiedzieć. Ta nowa technologia rozwinęła się równie niespodziewanie i gwałtownie jak sama sieć globalna.

Łatwość dostępu do informacji nieraz decyduje o tym, czy zostanie ona wykorzystana. Wiele danych się marnuje, bo zbyt trudno się do nich dostać, nawet jeśli znajdują się już w wewnętrznych komputerowych bazach przedsiębiorstwa. Już dzisiaj niektóre firmy muszą organizować własne "działy wyszukiwania danych", których jedynym zadaniem jest docieranie do informacji zapisanej w odmiennych formatach i miejscach. Intranet przede wszystkim unifikuje dostęp do danych. Jest tańszy niż konkurencyjne rozwiązania, bo korzysta z technologii rozwijanych w Internecie.

Wewnętrzny serwer WWW jest stacją pośredniczącą w dostępie do informacji: z jednej strony użytkownik dysponujący przeglądarką (także specjalizowaną na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, działu czy pracownika) komunikuje się z serwerem przeglądając pliki zapisane zgodnie z formatem HTML. Serwer zaś generuje te pliki sięgając po informacje zawarte w bazach danych. Na rynku pojawiła się stosunkowo niedawno ogromna liczba różnorodnych narzędzi pełniących rolę interfejsów wykorzystywanych w generowaniu dynamicznych stron HTML.

Trzeba jednak być świadomym, że Intranet nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, równie dobrym we wszystkich zastosowaniach. Najbardziej udane wdrożenia Intranetów, w takich firmach jak Hewlett-Packard, Ford, Levis-Straus, czy McDonell Douglas, w dużej mierze sprowadzają się nowej formy dystrybucji informatorów i katalogów wewnątrz firmy. Intranet, dzięki łatwości publikowania w nim informacji, wyzwala inicjatywę poszczególnych działów i pracowników firm. Dzięki temu może stanowić pomoc w utrzymaniu spójności większych organizacji.

Warto podkreślić, że Intranet tym się przede wszystki różni od Internetu, iż jest centralnie zarządzany. Umożliwia to radzenie sobie z problemami, których do dzisiaj nie udaje się rozwiązać w sieci globalnej. Wszelkie usterki, czy przeciążenie mogą być usuwane znacznie szybciej właŁnie w Intranecie. Taka prywatna sieć daje także możliwości bardzo szybkiej transmisji danych - często o gwarantowanej przepustowości pasma, co z kolei umożliwia posługiwanie się aplikacjami multimedialnymi.

Sceptycy są wszakże skłonni uważać, iż Intranet jest odkurzonym dla celów marketingu nowym wydaniem kilkuletniej już koncepcji budowy systemów klient/serwer. W istocie badania firmy Input wskazują, że w przeciągu kilku najbliższych lat właśnie rozwiązania zaczerpnięte z Internetu powinny zdominować sposoby implementacji tych systemów. Być może to jest szansa właśnie dla nas, by w tworzonych w Polsce systemach informatycznych od razu wykorzystywać przyszłościowe technologie. Budujmy więc Intranety.


TOP 200