Restrukturyzacja Optimusa

Optimus szykuje się do restrukturyzacji firmy, polegającej na stworzeniu działów produktowych.

Optimus szykuje się do restrukturyzacji firmy, polegającej na stworzeniu działów produktowych.

Osiem działów produktowych ma powstać w wyniku ubiegłorocznej decyzji zarządu Optimusa S.A. Po zakończonej sukcesem akcji tworzenia wertykalnej struktury holdingu, składającego się obecnie ze spółki S.A. i 7 oddziałów, nowosądecki producent komputerów rozpoczyna wprowadzanie podziału horyzontalnego na piony produktowe. Produkcja i sprzedaż komputerów, integracja systemów, multimedia, produkcja i sprzedaż urządzeń fiskalnych, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, produkcja i sprzedaż urządzeń elektronicznych, m.in. specjalistycznych urządzeń dla banków, a także dystrybucja już od 1997 r. mają składać się na strukturę branżową Optimusa.

"Powstanie samofinansujących się pionów zarówno w centrali firmy, jak i spółkach holdingu, ma na celu zmianę sposobu zarządzania firmą" - wyjaśnia Marek Maciaś, rzecznik Optimusa. Po restrukturyzacji, w każdym z oddziałów powstaną działy produktowe, zajmujące się konkretną działalnością spółki np. telekomunikacyjną na danym terenie. Szefowie działów będą odpowiedzialni zarówno przed dyrektorami oddziałów, jak i dyrektorami pionów na szczeblu centralnym Optimusa. Zdaniem Marka Maciasia, piony produktowe nie powstaną jednocześnie we wszystkich oddziałach regionalnych, ich utworzenie leży w docelowych planach firmy. Restrukturyzacja - zdaniem przedstawicieli Optimusa - nie będzie wiązała się ze zwiększeniem zatrudnienia przez nowosądecką spółkę.

Restrukturyzacja firmy wiąże się m.in. z planami zwiększenia przychodów w dziedzinach innych niż produkcja i sprzedaż komputerów. "Już w tym roku ponad połowa zysku będzie pochodzić z innych branż niż produkcja i sprzedaż komputerów" - twierdzi Roman Kluska, prezes nowosądeckiej firmy. W roku 1998 działalność internetowa, produkcja kas fiskalnych i integracja ma być źródłem ponad 50% obrotów nowosądeckiej firmy. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży komputerów stanowiły dwie trzecie przychodów Optimusa.


TOP 200