Resort pracy bardziej otwarty na zewnętrznych dostawców IT

W ramach prac nad standaryzacją obsługi klientów w urzędach pracy w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zestaw nowych wymagań dla oprogramowania przeznaczonego dla powiatowych urzędów pracy. Sygnity zmodernizuje m.in. system PULS, w taki sposób, aby mógł on współpracować z dostępnymi na rynku innymi systemami.

Zakończenie realizacji projektu budowy systemu SYRIUSZ na potrzeby 300 urzędów pracy planowane jest na czerwiec 2008 r. "Chcemy ujednolicić standard we wszystkich jednostkach służb zatrudnienia i uzyskać spójność systemów IT, dzięki czemu będzie można załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. Pozwoli to uzyskiwać kompletne i uzupełniające się informacje z urzędów pracy z obszaru całego kraju" - deklaruje Marek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt SYRIUSZ zakłada wykorzystanie istniejącego systemu PULS, a w szczególności danych zgromadzonych w bazach tego systemu. Wcześniej, MPiPS przedłużyło z Sygnity umowę na obsługę systemu POMOST wykorzystywanego w ponad 2000 ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Wartość obu kontraktów przekracza 13 mln zł netto.

"Doświadczenia z budowy i eksploatacji systemu PULS wpisują się w bieżące zadania MPiPS, w zakresie wypracowywania Zintegrowanego Zarządzania Rynkiem Pracy. System PULS i opracowywana jego nowa wersja w projekcie SYRIUSZ, usprawni obsługę bezrobotnych, a zarazem ułatwi współpracę ze wszystkimi podmiotami rynku pracy, w tym z poszukującymi pracy, bezrobotnymi i pracodawcami" - konkluduje Marek Kowalczyk.

Ujednolicenie i unowocześnienie oprogramowania stosowanego w urzędach pracy ma też usprawnić wymianę informacji, a także pozwolić na gromadzenie spójnych, precyzyjnych i aktualnych danych na temat rynku pracy w postaci baz scentralizowanych. Zmiana architektury oprogramowania spowoduje, że SYRIUSZ będzie mógł pracować w środowisku rozproszonym. Pozwoli to m.in. na rejestrację bezrobotnych przez Internet.

Systemy PULS i POMOST powstały w latach 1996-1999 w ramach projektu ALSO (Automation of the Labour and Social Welfare Organization) - Automatyzacja Systemu Urzędów Pracy i Organizacji Pomocy Społecznej, finansowanego przez Bank Światowy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200