Resort nauki ma 6,5 mln zł dla brokerów innowacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansuje pośredników kojarzących naukowców i przedsiębiorców. Brokerzy innowacji, którzy rozpoczną działalności dzięki ogłoszonemu 15 marca programowi, będą komercjalizować wyniki badań.

Resort nauki ma 6,5 mln zł dla brokerów innowacji

Brokerzy innowacji zajmą się tworzeniem sieci kontaktów i organizacją spotkań przedsiębiorców z naukowcami, a także przygotowywaniem wykazów projektów badawczych mających wysoki potencjał komercyjny. Będą inicjować zakładanie spółek typu spin off i zawieranie umów licencyjnych.

Podmiotami, które mogą ubiegać się dofinansowanie w ramach programu, są podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz współpracujące z uczelnianymi centrami transferu technologii. We wniosku jednostka powinna wskazać brokera innowacji działającego w określonym obszarze wiedzy, na którego działania chce pozyskać środki. Na realizację programu resort nauki przeznaczył 6,5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać do 19 maja 2013 r.


TOP 200