Repozytoria

Przejście z centralnej składnicy danych o firmie i jej zasobach informacyjnych, umieszczonej na mainframie, na system sieciowy z wieloma serwerami i komputerami PC, wymaga podjęcia decyzji w jaki sposób i gdzie należy przechowywać dane o strukturze informacji w przedsiębiorstwie. I tak powstała idea tzw. repozytorium, to jest centralnej składnicy metadanych.

Przejście z centralnej składnicy danych o firmie i jej zasobach informacyjnych, umieszczonej na mainframie, na system sieciowy z wieloma serwerami i komputerami PC, wymaga podjęcia decyzji w jaki sposób i gdzie należy przechowywać dane o strukturze informacji w przedsiębiorstwie. I tak powstała idea tzw. repozytorium, to jest centralnej składnicy metadanych.

Użytkownicy PC, sprawnie posługujący się swą ulubioną zabawką, domagają się równie sprawnego dostępu do danych, przechowywanych do tej pory na większych komputerach. Dział informatyki firmy, zmuszony do zmniejszania kosztów informatycznej obsługi przedsiębiorstwa, musi jakoś skutecznie wykorzystać te wszystkie PC, których namnożyło się jak grzybów po deszczu. Szybki postęp w technologii i podwajająca się co dwa lata moc obliczeniowa PC powoduje, że jego użytkownicy sądzą, iż świetnie nadają się one do obsługi informatycznej całego przedsiębiorstwa.

I tak narodził się termin "downsizing" oznaczający początkowo przenoszenie aplikacji z dużych komputerów (mainframów) na mniejsze, a nawet czasem na całkiem małe PC.


TOP 200