Replikacja w bazach Microsoft

Microsoft zamierza wykorzystać technikę replikacji w celu dania użytkownikom większej kontroli nad ogromnymi zasobami danych, zgromadzonych w komputerach typu PC, połączonych w sieci lokalne.

Microsoft zamierza wykorzystać technikę replikacji w celu dania użytkownikom większej kontroli nad ogromnymi zasobami danych, zgromadzonych w komputerach typu PC, połączonych w sieci lokalne.

Microsoft uzupełnił nowy serwer baz danych Server 6.0 do Windows NT i Windows 95 o możliwości replikacji bazy przez sieć. Bardziej ograniczone możliwości replikacji uzyska także nowa wersja bazy personalnej Access dla Windows 95, przewidziana na koniec br.

Ułatwiony dostęp do danych

Celem replikacji jest stworzenie jednolitej logicznie bazy danych, rozproszonej fizycznie na różnych serwerach.

Replikacja zrealizowana w SQL Server 6.0 pozwala na automatyczne wykonywanie kopii tabel bazy, przenoszenie ich przez sieć do wielu serwerów oraz okresowe uaktualnianie ich zawartości w kontrolowany sposób. Wszyscy producenci uważają replikację za kluczowy element unifikacji danych w przedsiębiorstwie.

Początkowo replikacja realizowana przez Microsoft będzie działała tylko między serwerami tego samego typu: od SQL Servera 6.0 do innego SQL Servera 6.0; od bazy Access do bazy Access. W przyszłości przewiduje się wykorzystanie pakietu programowego Open DataBase Connectivity (ODBC) w celu dokonywania replikacji między różnymi systemami zarządzania bazami danych.

W przeciwieństwie do systemów replikacji, zrealizowanych przez wielkich producentów baz danych, replikacja w SQL Server nie będzie rozstrzygać konfliktów w przypadku próby auktualniania tych samych danych na różnych serwerach.

Access, w celu replikacji danych, skorzysta z możliwości jakie oferuje synchronizator plików Briefcase, wbudowany w Windows 95.


TOP 200