Reorganizacja po włosku

Do końca tego roku ma zakończyć się proces reorganizacji działów informatyki czternastu polskich spółek wchodzących w skład Grupy Fiata.

Do końca tego roku ma zakończyć się proces reorganizacji działów informatyki czternastu polskich spółek wchodzących w skład Grupy Fiata.

W całej Grupie Fiata w Polsce od marca br. trwa reorganizacja działów zajmujących się informatyką. Większość pracowników Departamentów Informatyki w poszczególnych spółkach grupy przeszła do trzech jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Fiat Polska: ITS Polska, GSA Polska i Telexis Polska. Odpowiedzialne są one za takie dziedziny informatyki, jak: sieci i sprzęt, rozwój aplikacji oraz telekomunikację. Proces reorganizacji rozpoczęto od Fiat Auto Poland - bielskiej spółki samochodowej - jako największej w Grupie Fiata w Polsce.

Planowanie i koordynacja

W tzw. spółkach sektorowych (zajmujących się produkcją samochodów, usługami bankowymi itd.) pozostała jedynie mała grupa osób odpowiedzialnych za strategię informatyki w danym sektorze. W Fiat Auto Poland jest to np. jedynie 30% dotychczasowych pracowników Departamentu Informatyki. Są to głównie analitycy i projektanci odpowiedzialni za projektowanie rozwiązań dla danego sektora. Osoby zatrudnione w Departamentach Informatyki poszczególnych spółek zajmują się także koordynowaniem projektów związanych z ich sektorem. Realizatorem jest jednak zawsze jeden z trzech działów informatycznych Fiat Polska.

Żaden z trzech utworzonych w tym roku działów - ITS, GSA czy Telexis - nie zostanie przekształcony w niezależną spółkę. "Jesteśmy zbyt mali organizacyjnie, abyśmy mogli zostać wydzieleni z Fiat Polska. Celem reorganizacji informatyki w Fiacie nie jest zarabianie na usługach dla firm zewnętrznych. Będziemy obsługiwać jedynie spółki należące do Grupy Fiata. Projekt ma raczej doprowadzić do obniżenia kosztów, dzięki połączeniu działań informatycznych prowadzonych do tej pory przez niezależne Departamenty Informatyki" - mówi Marian Wytrzyszczewski, szef ITS Polska. Fiat dąży do takiego obniżenia kosztów obsługi informatycznej, jaką osiągnąłby, oddając informatykę w outsourcing.

Przedstawiciele włoskiej firmy w Polsce nie spodziewają się jednak realnych oszczędności wcześniej niż za 2-3 lata. "Pomimo że od marca pracuję już w ITS, nadal - jako były pracownik Fiat Auto Poland - żyję problemami tej firmy. Realny efekt reorganizacji będzie widoczny dopiero za kilka lat" - mówi Marian Wytrzyszczewski.

Rok przygotowań

Projekt reorganizacji działalności Grupy Fiata związanej z informatyką rozpoczęto w 1998 r. Jego przygotowanie zajęło 12 miesięcy, a wspomagały je firmy doradcze. ITS, GSA i Telexis przejęły już większość pracowników Departamentów Informatyki poszczególnych firm grupy. Do końca roku będzie trwać przenoszenie do Fiat Polska majątku - sprzętu i oprogramowania - należącego do poszczególnych spółek sektorowych. W ramach Fiat Polska powstał także dział Gesco Polska, który ma zajmować się księgowością całej Grupy. W ciągu 2 lat nastąpi standaryzacja stosowanego przez Gesco oprogramowania. Reorganizacja informatyki koncernu Fiata rozpoczęła się na początku lat 90. we Włoszech. Jedną z pierwszych spółek specjalizujących się w informatyce, a wydzielonych z Fiata była firma ITS (Information Technology Services). Powstała ona w 1992 r. i jest odpowiedzialna za zarządzanie sprzętem, siecią i oprogramowaniem narzędziowym. Dwa lata temu wyodrębniono spółkę GSA, odpowiedzialną za rozwój aplikacji, a następnie Telexis, zajmującą się telekomunikacją.


TOP 200